Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 5. szám · / · Vass Tamás: Élvemaradottak útja (4., befejező közl.)

Vass Tamás: Élvemaradottak útja (4., befejező közl.)
Csata után
II.

Visszatért önbizalommal lovagoltak a hídfő felé.

Útjukban meglőtt lovak feküdtek. Valószinűleg az éjjel menekülő huszárok lovai voltak, akik az éj leple alatt a hídfőhöz tartottak. A megszálló csapat azt hitte: kozákok és lelőtték őket. Sok még élt közöttük és keservesen nézett rájuk.

A tábornok odaszólt Tamásnak: - Fiam, nem tudom őket nézni. Lőjjétek agyon a szerencsétleneket.

Tamás egy közelben fekvő lóhoz lovagolt és leugrott lováról. Kivette revolverét és lőtt. Fejbelőtte a lovat. Az fájdalmában kirúgott és térden találta az ügyetlenül állót. Iszonyú fájdalmat érzett a térdében és összeesett.

Paraghy őrmester hozzálovagolt. - Mi történt főhadnagy úr? Eltört a lába?

Négyen felemelték és lovára tolták. A lovát vezették a hídfő felé. Kínos fájdalmai voltak, sápadt lett és izzadtság gyöngyözött az arcán.

- Főhadnagy úr befejezte a háborút, most haza fog menni, - vígasztalta Paraghy.

Tamás nagyot sóhajtott.

Két lovat lőtt agyon, ennyi az egész hőstette. A másodikkal nem is bírt, hiszen az tette harcképtelenné. Egy sebesült lóval sem bírt? Milyen szégyen!

III.

A táborban leemelték lováról. Kapott egy csésze feketekávét és egy darab csokoládét.

Wertheim ezredorvos megvizsgálta a térdét. Csonttörés, be fogja utalni egy kórházba.

Egy szekeret rendeltek oda. Jó sok szalma volt rajta. Amikor ágyat akartak vetni neki, egy ijedt rutén katona került elő a szalma alól. Elbújt, szökni akart. Még más sebesülteket is visz a szekér, van, akinek előbb be kell kötni a sebét, addig nem indulhatnak. Egy sánta dragonyos főhadnagy ugrál féllábon a szekér felé. Jobb bokája ki van rándulva. Ő is kórházba megy.

- Nem Trenbowlába - a skalati kórházban jobb, én ismerem, ezredorvos ur, oda utaljon bennünket.

- Hol van Skalat? - kérdezi Tamás.

- Nem messze innen, körülbelül 10 kilométerre a határtól.

Percről-percre élénkül a tábor. Menekültek érkeznek, egyenként, csoportosan. Egy tüzér vágtat be négy lóval. Az istrángok el vannak vágva, az ágyút Satanowban hagyta.

Megérkezik a vezérkari főnök alezredes is. Egyedül jött, csodálatosan sötét az arca.

Benningsenhez lovagol és jelentkezik. Hol van Forbáth? A vezérkari főnök nem tartozik Benningsen alá, miért jelentkezik nála?

Benningsen a jelentés után elsápad. Aztán rendelkezik;

- Vissza fognak menni Satanowba. A sebesülteket, ágyúkat, trént áthozzák Galiciába. Aztán vissza fogunk vonulni Grzsymalowba!

Miért rendelkezik Benningsen?

A táborban lassan elterjed a hír: Forbáth altábornagyot az éjjel a cukorgyár udvarán átlőve, halva találták. Sokan azt beszélik, hogy egy dragonyos lőtte agyon, mások, hogy öngyilkos lett.

Az öngyilkosság nem valószínű, olyan helyen van a lövés, a hónalj alatt, keresztül a tüdőn.

(Vége)