Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 5. szám · / · Sebesi Ernő: A tolakodó

Sebesi Ernő: A tolakodó
IX.

Most megfordult.

A munkások szemébe merült a mosolya. Most már nem volt fulánk, most valami könnyű szárny volt, mely körülrepülné őket valami édes, hangtalan zümmögéssel.

Várja, hogy tán kis beszéddel köszöntsék.

- Egy hang a népből - gondolja, kifeszíti a beesett mellét. Szinte várja, hogy monéta helyett a hálát tűzik fel dadogó, meleg, egyszerű, keresetlen szavakkal. Tiszta szívhangokkal, melyekből hiányzik a feltünés és ünnepélyesség hideg zöreje.

Előre jön félszegen, még két lépéssel közelíti meg őket, de már útközben éri az első hang:

- Tolakodó!

Körülnéz, mintha nem jól hallotta volna.

Hátraveti a fejét, hátha nem is neki szól? - Persze, hogy nem neki, gondolja meggyőződéssel, hisz ez ki van zárva.

De senkit se lát a háta mögött.

- Nézd csak...

- Ide mer gyünni...

- Elvenni a szegényember kenyerit...

Ő csak áll egy helyen és semmit se lát. Kitágulnak a szemei, de még így is csak zavar kábítja el.

Öklök emelkednek a levegőbe.

Megtörli a szemeit. Hátha vak káprázat az egész?!

De most seprők, lapátok fenyegetődznek.

Megtapogatja magát.

Most ő a piszok, amit el akarnak takarítani?!

Egy kéz nehezedik megcsukló vállára.

Talán már meg is kerülte valaki orvul? Az első támadó?

- Jöjjön csak velem, - mondja ez a kéz, mert meg kell őt védeni.