Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 5. szám · / · Sebesi Ernő: A tolakodó

Sebesi Ernő: A tolakodó
I.

Borostás arcától alig látni a mosolyt s mégis bevonja szigorú, csukott szája mögé, mert úgyis az arcára fagyna, olyan dermesztő a hideg a sűrű hóesés dacára.

- Lesz vagy huszonnyolc fok - gondolja, de nem tud hamarjában dönteni: Celsiusba vagy Réaumurbe számítsa-e? s újból nekigyürkőzik az iszonyú hótömegnek. Hajlott gerince meg-megroppan s a síkos kőburkolaton bizonytalan s ügyetlen a mozgása.

Már éccaka kezdett esni kövér pihékben s mikor hajnalban lepislogott a kékes derengésben álmodó lichthófra, felragyogott a szeme, bár a minden-mindegy krónikus fintora árnyékba kínozta ezt a ragyogást.

Hetek óta nem dolgozott.

Szürke, elcsigázott közkatonája volt a munkanélküliség elkeseredett hadseregének.