Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 4. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

K. L.

Napoleon: Gondolatok. Fordította dr. Fóti József Lajos. - Napoleon gondolatai, amelyeket először Balsac gyüjtött össze, számos, igen népszegű kollekcióban forognak a francia közönség kezén s az a kis magyar gyüjtemény, amelyet most Fóti J. Lajos bocsátott közre, bizonyára szintén megtalálja az utat a publikumhoz. A gondolatok persze nem egyformán reprezentánsak, akárhány közhely és olcsó paradoxon is akad köztük, de sok az olyan is, amely valóban bölcs elmére és rendkívüli emberismeretre vall. A fordítás végig értelmes, világos, de ez az egy mondat: Ez az a vízcsöpp, mely kifolyatja a csordultat - (C'est la goutte d'eau qui fait déborder le trop-plein) - görcsös és hibás.