Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 4. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

T. S.

Alexander Teréz: Élni akarok! (Athenaeum Rt., Kassa). - Ezüsttükör, selyemhaj, selyemfiú, kormos elvtárs, síró hold és testvérül fölemelt utcalány. S minde változatos dolgok fölé egy naiv gyereklány hajol, próféta álarcban, mely úgy hat rajta, mint kisgyereken a Mikulás-álarc.