Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 4. szám

Illyés Gyula: Az első hó

Lehullt a hó, a szürkületben
villogva szálltak a pihék,
megülték már a barna földön
itt-ott a göröngy tetejét.
Falta őket a sár, de jöttek,
csak kanyarogtak, - ügyesen
gyűltek, mint nemrég még a lepkék,
a kis pocsolya-széleken.

Ökrök bőgtek az itatónál,
kapkodták gőzlő orrukat,
rázták nyakukról panaszosan
a konok fehér rajokat.
Távolról ebvonítás hallott,
tyukok kárácsolásai,
rémült csipogás, mint egy szétvert
sereg vad sikoltásai.
Sötétült egyre s a sötétre
mint ama jósló kéz nyoma
fenyegetőn kirajzolódott
a fák tündöklő ág-boga.

Vonal vonalra, ág után ág,
a hófehér sövény megett
fölálltak sorra a gyümölcsfák
mint hírhozó kísértetek.

Visszacsapódva, alacsonyan
szállt a füst a tetők felett
s a füstben a tél szaga, fojtó
nyugtalanító üzenet.

Ó tél, tél, tél, remegve szívtam
járványod keserű izét,
a pusztulás, a szomorúság
szívbomlasztó fertőzetét.

A nyomorét, mely hasoncsúszva
a hó, a hűvös éj alatt
keríti már a falu végén
az apró zsellérházakat...