Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 2. szám · / · A NYUGAT HÍREI

A Nyugat jubileumi nagygyűlése

Január 10.-én, vasárnap este rendezte a Zeneművészeti Főiskola nagytermében jubileumi nagygyűlését a Nyugat, abból az alkalomból, hogy 1932 január 1-ével 25-ik évfolyamába lépett. A bevezető beszédet Móricz Zsigmond tartotta, utána Schöpflin Aladár olvasta fel visszaemlékezését kritikusi multjáról, majd Gellért Oszkár mondta el két újabb versét. Laczkó Géza arról beszélt, hogyan találkozott először Osváttal, Szép Ernő, Füst Milán és Kosztolányi Dezső pedig régebbi verseiket adták elő. Szünet után Babits Mihály olvasta fel tanulmányát a 25 éves Nyugatról, utána Karinthy Frigyes konferált a Nyugat iróival volt első találkozásairól. Németh László a Nyugat pályázatán első díjat nyert novellája kapcsán írói pályája kezdetéről olvasott fel, Erdélyi József és Illyés Gyula a Nyugatban megjelent első verseiket adták elő, Pap Károly Osváttal volt utolsó találkozásáról, Gelléri Andor Endre egy Nyugat-beli újabb novelláját követő élményeiről olvasott fel, Tersánszky J. Jenő pedig arról beszélt, milyen körülmények közt jelent meg első novellája a Nyugatban. Nagy Endre zárószavaival ért véget a nagygyűlés, amelynek közreműködőit mindvégig forró ünneplésben részesítette a nagyszámú közönség.

Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Schöpflin Aladár, Laczkó Géza, Tersánszky J. Jenő, Németh László, Pap Károly és Gelléri Andor Endre felolvasott írásait e számunkban közöljük.

Remenyik Zsigmond nagy regénye «Bolhacirkusz» címen február hóban megjelenik. Előjegyezni és megrendelni lehet a Nyugat kiadóhivatalában. A kötet ára 3 pengő.