Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 2. szám · / · Vass Tamás: Élvemaradottak útja

Vass Tamás: Élvemaradottak útja [+]
Az utolsó hadgyakorlat a Bácskában
XI.

A tizennégy napi gyakorlatnak vége közeledik. A gyilkosságról éppen nem esik többé szó. Mindenki megfeledkezett róla. Az ujságok sem foglalkoznak vele. Szóval símán elintéződött, gondolja Tamás. Jobb is így, egy háborúnak soha sincsenek biztos esélyei.

Holnap lesz a záró gyakorlat. Itt lesz a lovassági felügyelő is, sőt a honvédfőparancsnok érkezését is várják.

Kombinált lesz a gyakorlat, részt vesz azon a hadosztály tüzérezred, és a helyőrség mindkét gyalogezrede is. A közösök és a honvédek.

A hadosztályt annak parancsnoka, Forbáth altábornagy személyesen vezeti. Holnap az ő vizsgája lesz. Mi lesz most vele, nincsen itt az asszony, a jobbik esze?

A korán reggel megkezdődött gyakorlat vége egy nagy összecsapás volt.

Az altábornagy hősies lovasrohamot vezetett a szőlőhegy mentén elsáncolt gyalogság és tüzérség ellen. Ropogtak a puskák, vészesen kattogtak a gépfegyverek, bömböltek az ágyúk.

Vad rohamban nyargalt, rajta-rajtát ordítva, körülbelül háromezer magyar huszár. Rohamot fujt egy csomó trombitás, dobogtak a futtatásba rohanó lovak.

Gyönyörű kép volt a kíváncsi szemnek.

Leszállt az égig érő hatalmas porfelleg, mely a roham utolsó részében védő függönyként takarta el a rohamozókat.

Már álltak a huszárok. Csak néhány felizgatott, tüzes ló toporzékolt még, nem bírva magával.

- Tiszt urak hozzám! - hangzik minden irányból. Elkapják és továbbítják a parancsot.

Gyors lovakon vágtáznak a generális-domb felé, ahol a hadvezetőség van. Ezredenként gyülekezve, félkörben állnak fel a főparancsnok körül. Majd sapkaernyőhöz emelt kézzel egyszerre tisztelegnek.

- Forbáth altábornagy úr, adja elő feladatát és annak megoldását - rendeli el a lovassági felügyelő.

A tábornok makogva beszélni kezd. Előadása zavaros, kifejezései laposak, indokai üresek.

A gyakorlat lefolyásáról rosszaló kritikát mond utána a felügyelő. Hihetetlenül könnyelmű volt a roham. Harcszerűtlen. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy háború esetén a gyalogsági lövedék talál, az ágyúgolyó rettenetes pusztítást visz véghez a zárt tömegekben.

A főparancsnok záró szó jogán mint a honvédség feje, rövidesen csak ennyi megjegyzést tesz:

- Ez egy katonai öngyilkosság volt.

Díszmenet után lefújták a gyakorlatot.

Vége az összpontosításnak. Viszontlátásra az őszi gyakorlaton!

Másnap az ezredek megindultak lóháton állomásaik felé. Kényelmes béke-menet. Négy-öt nap alatt mindnyájan otthon lesznek.

(Folyt. köv.)

 

[+] Örömmel közöljük ezt az írást. Szerzője tényleges tiszt, huszárszázados volt a háború kitörésekor. A gorodoki híres huszárroham alatt megsebesült, fogságba került s Oroszországból csak a forradalom után került haza. Férfias, őszinte és pompás írásában átéljük a háborút. Egy magyar hősi katona érzésein át új színt kap a magyar sorstragédia. M. Zs.