Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 2. szám · / · Vass Tamás: Élvemaradottak útja

Vass Tamás: Élvemaradottak útja [+]
Az utolsó hadgyakorlat a Bácskában
IX.

Másnap rendkívül fáradtan ébredt.

Ez az átkozott neuraszténia! Miről is álmodott? Igen, valami gyilkosságról. Fejéhez kapott. Hiszen ez nem álom volt, ez megtörtént, tegnap történt meg Szerajevóban.

No de mindegy, nem reá tartozik a dolog elrendezése.

Felsietett az irodába. Elintézte a postát. Lediktálta az ezredparancsot: Holnap még pihenő lesz. Délelőtt 10 órakor a hadosztályparancsnok a Pest-szállóban tart megbeszélést a tegnap lefolyt gyakorlatról és rohamról. Az összes tisztek tartoznak pontosan megjelenni. Öltözet: zsinórnélküli zubbony és pantalló.

Kovásznay is bent volt már az irodában. Az elküldendő ügydarabokat aláiratta parancsnokával és néhány szóval letárgyalták a tegnapi drámát.

- Ugy-e mondtam, hogy háború lesz? - szól az alezredes. - Megéreztem előre.

Tamás aláiratás után visszament az íróasztalához. Átnézte a privát postáját. Feleségétől érkezett levele. Ők is hallottak már tegnap a gyilkosságról, aggódik a szegény asszony. Írja, hogy nagyon nyugtalan, itt mindenki háborúról beszél. «Maga mit gondol? Én úgy félek, olyan rossz az előérzetem. Lehetségesnek tartja, hogy ez az ocsmány gyilkosság háborúba kergesse a világot? Hogy felelősségük tudatában ezrek életét áldozzák fel hitvány orgyilkosok miatt a vezetők? Én ezt képtelenségnek tartom és mégis úgy félek.»

Azonnal válaszolt, megnyugtatta feleségét: «Nem fiam, ebből nem lesz háború. Principet elfogták, fel fogják akasztani. Ha még mások is részesek a gyilkosságban és esetleg elmenekültek, diplomáciai felszólításra ki fogja adni őket Szerbia. Mindenki elnyeri büntetését és vége van a drámának. Így az emberi igazságszolgáltatás rendjében minden el lesz végezve.»

Tamás nem így gondolta a következményeket, de meg akarta nyugtatni a feleségét. Miért kínozza előre idegeit, érzékeny lelkének kemény megpróbáltatásban lesz része úgyis.

Aztán ebédelni ment. Szinte érdektelenül tárgyalták az elmúlt eseményeket. Vajjon le fogják-e fújni a gyakorlatokat a gyilkosság miatt? Ki tudhatja ezt előre? Mindenesetre úgy érezték, hogy mindent meg lehet szokni, még az ilyen nagy események gondolatát is.

Este a kávéházban jöttek össze az összpontosított ezred tisztjei. Örömmel üdvözölték egymást a jóbarátok.

Éjjel volt, mikor aludni mentek.

 

[+] Örömmel közöljük ezt az írást. Szerzője tényleges tiszt, huszárszázados volt a háború kitörésekor. A gorodoki híres huszárroham alatt megsebesült, fogságba került s Oroszországból csak a forradalom után került haza. Férfias, őszinte és pompás írásában átéljük a háborút. Egy magyar hősi katona érzésein át új színt kap a magyar sorstragédia. M. Zs.