Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 2. szám · / · Vass Tamás: Élvemaradottak útja

Vass Tamás: Élvemaradottak útja [+]
Az utolsó hadgyakorlat a Bácskában
V.

Az ebéd későre maradt, különösebb esemény nem történt.

A tisztek sokat ettek és még több sört ittak. Gyilkos meleg volt egész nap és egész napon át sokat izzadtak. Szállásaikat még nem látták. Átöltözés nélkül, porosan, fáradtan ültek az asztalhoz.

A szállást csináló tiszt szétosztotta a lefoglalt lakások címeit.

Tamás főhadnagyot legénye várta az étkezde ajtajában, hogy lakásához vezesse.

A tisztiszolga a trénekkel jött és hamarabb beérkezett a városba, mint a csapat. Ő már ismerte az új szállást, mely két hétig otthonuk lesz. A poggyászt is odavitte.

- Milyen lakásunk lesz, Péter? - kérdezte legényétől Tamás.

- Elég jó és tiszta, - felelte a jóképű huszár bizalmasan. - És nincs is messze az étkezdétől, az ezrediroda is közel lesz. - Csendesen beszélgettek, míg a szálláshoz értek.

- Péter, én azonnal lefekszem az ágyba, hiszen úgy is le kell teljesen vetkőznöm. Csak este, hét órakor keltsél fel. Készítsd elő a zubbonyomat, lakkcipőmet és legyen jó hideg víz a mosakodáshoz. Éjjel jövök csak haza, Palicson, az őrnagy úrnál fogok vacsorázni. Holnap reggel kilenc órakor keltsél fel, mert dolgom lesz az irodában. Most sötétítsd le a szobát, jól zárd be a spalétákat, úgy látom, sok légy van a szobában. Ha este elmegyek, verd ki őket. Vigyázz, míg alszom, ne zavarjon senki. Elmehetsz!

Péter összevágta a sarkantyúját és csendesen tette be maga mögött az ajtót.

Tamás hamarosan elaludt.

 

[+] Örömmel közöljük ezt az írást. Szerzője tényleges tiszt, huszárszázados volt a háború kitörésekor. A gorodoki híres huszárroham alatt megsebesült, fogságba került s Oroszországból csak a forradalom után került haza. Férfias, őszinte és pompás írásában átéljük a háborút. Egy magyar hősi katona érzésein át új színt kap a magyar sorstragédia. M. Zs.