Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 2. szám · / · Vass Tamás: Élvemaradottak útja

Vass Tamás: Élvemaradottak útja [+]
Az utolsó hadgyakorlat a Bácskában
III.

Másnap is verőfényes idő lett. A nap fiatalosan dugta ki arcát a látóhatár peremén s biborba öltöztetett maga körül mindent.

Szinte káprázott a szeme, amikor parádés vonalban, zsinóregyenesen felállítva találta a kaszárnya melletti gyepen a huszárokat. Milyen ragyogó tiszta volt rajtuk minden! Fénylett a lovak szőre, a mentegombok, a kard, a csákó lakk bőre. És az öreg nap jólesően nézte a barna-piros arcú huszárokat.

Ebben a pillanatban tünt fel az ezredparancsnok. Vágtában lovagolt a felállított front irányába. Mögötte segédtisztje és trombitása lovagoltak.

- Vigyázz! - Kardot ránts! - Jobbra néz!

A két osztályparancsnok őrnagy vágtában lovagolt a parancsnok elé.

Lovaikat pillanat alatt, szinte boszorkányos ügyességgel állítják meg.

- Alezredes úrnak alázatosan jelentek 300 lovast az első osztálytól, 293 lovast a második osztálytól, - hangzik Vágó őrnagy szava.

- Köszönöm, - és Kovásznay alezredes vágtában lovagol el az ezred arcvonala előtt. Mindennel meg volt elégedve.

- Szervusztok fiúk! Jól aludtatok? - fordul az ezred tisztjei és legénysége felé.

- Kardot rejts! Pihenj! Tiszt urak és továbbszolgáló altisztek hozzám!

- Az urak bizonyára tudják, hogy az idei lovasgyakorlatoknak nagyobb jelentősége van, mint az elmultaknak. Éppen azért elvárom mindenkitől, hogy képességeit összeszedve, mindent megtegyen, hogy az ezred elismerést arasson. Erről különben is előre meg vagyok győződve!

- Köszönöm uraim! Ellépni!

- Vigyázz! Négyesével jobbra előre, ügetést indulj! Irány utánam! Majd félórai ügetés után: - Pihenj!

A dohányzás és éneklés meg van engedve. 600 fiatal magyar torokból vídáman hangzik a nóta: «Nincsen a királynak, Olyan katonája, Mintha a szép honvédhuszár felül a lovára.»

Így vonultak a pompás bácskai kövezett úron, gazdag szőlők között, Bácsalmás faluig. Itt békeszállásba szállott az ezred. De már déltől biztosítani kellett az elhelyezkedést is, mert 12 órakor megkezdődött a hadikészültség.

Minden huszár piros ellenségjelző szalagot akaszt a csákójára. A dunántúli és a pesti ezred az ellenség. A pesti dandárral Szabadka környékén a szabadkaiak és a varasdi horvát honvédhuszárok állanak szemben.

 

[+] Örömmel közöljük ezt az írást. Szerzője tényleges tiszt, huszárszázados volt a háború kitörésekor. A gorodoki híres huszárroham alatt megsebesült, fogságba került s Oroszországból csak a forradalom után került haza. Férfias, őszinte és pompás írásában átéljük a háborút. Egy magyar hősi katona érzésein át új színt kap a magyar sorstragédia. M. Zs.