Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 2. szám · / · Vass Tamás: Élvemaradottak útja

Vass Tamás: Élvemaradottak útja [+]
Az utolsó hadgyakorlat a Bácskában
I.

Terhes levegőben kezdődött meg a szabadkai honvéd keretgyakorlat.

Valahogy mindenki érezte azt, hogy az idei gyakorlat jellege komolyabb, mint az elmult éveké volt, hogy ez a gyakorlat nem lesz szórakozás, változatosság az alacsonyabb rangúak számára s vizsga a magasabb rangúaknak.

A közelgő komoly idők érzése itt is befészkelődött a lelkekbe. Természetesen itt egészségesebb talajra talált. Hiszen a tényleges katona ambiciója a háború. A békekatona foglalkozásai inkább sportjellegűek. A komoly munkára a háború nyujt alkalmat. Nagy hatáskör, a tekintély emelése a kaszárnyán kívül is. Óriási felelősség, az emberek élete-halála feletti szabad rendelkezés joga.

A háborúban fő a katona, minden katonai intézkedésre történik. Még a civil törvényeket is alárendelik a katonai intézkedéseknek.

Már régen várnak ők erre a hatalomra, hiszen felháborító, ami a képviselőházban folyik. Paktálnak a románokkal, így alázza meg magát és az országot még Tisza gróf is, aki egyedül tud imponálni politikusaink közül a katonáknak. Ő bátor, vakmerő, ha kell, ő civil létére is katonás jellem. És most mégis gyengének látszik:

Majd ha ők jönnek, meg fogják mutatni a civileknek, hogyan kellett volna csinálni a dolgokat bent és kint, hiszen már nincs tekintélye a monarchiának. Nevetségessé tették külföldön. Ujságaik nyiltan írják, hogy a monarchia beteg ember, mely a török birodalom után következik sorra.

Itt a tizenkettedik óra arra, hogy ők mentsék meg mindazt, ami még megmenthető. Erős kézzel, - nem gyáván megalkuvó politikával. Majd ők meg fogják mutatni, hogy az ország nem gyógyíthatatlan beteg, csak a béke vezetése rossz, pipogya. A magyar él és élni fog, amíg a döntő szót a magyar katona mondhatja ki.

A magyar katonaság vágyott a háborúra!

 

[+] Örömmel közöljük ezt az írást. Szerzője tényleges tiszt, huszárszázados volt a háború kitörésekor. A gorodoki híres huszárroham alatt megsebesült, fogságba került s Oroszországból csak a forradalom után került haza. Férfias, őszinte és pompás írásában átéljük a háborút. Egy magyar hősi katona érzésein át új színt kap a magyar sorstragédia. M. Zs.