Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 2. szám

Gelléri Andor Endre: Állást szerző novellám

Mikor író lettem, elhatároztam, hogy az emberek sorsán változtatni fogok. Mindössze a következő kis történet sikerét értem el idáig - ebben is Nyugaté a főérdem.

A postás meghozta a Zsíroskenyér és alma című novellám korrektúráját. Behúzódtam vele a konyhába, ahol az anyám főzött. El akartam neki olvasni, merthogy ebben a novellában is egy igen spórolós asszonyról volt szó. S mivel az én anyám is az, kivártam szépen, míg fölöntötte a rántást s ide-oda lökdöste a fazekakat... akkor aztán azt mondtam: No, anyám, ülj le, semmise futhat már ki, semmise sülhet oda... és hallgass rám kedves.

Ekkor jött be hozzánk egy ügynök-ismerősünk: szappan-, pipere-, illatszer-holmikban utazott és olcsó zsilettpengét hozott nekem.

- No, - mondom - üljön le maga is, hadd folytassam, ha már belekezdtem az olvasásba.

Folyt a számról a szó, anyámnak kezdett tetszeni a dolog, az ügynök is mosolygott s mikor odaérek, hogy az a szerencsétlen mosónő, aki novellám főszerepét viszi: három darab Hattyú-szappant dörgölt már el, s az az öreg nagysága, aki a másik főszereplője ennek az írásnak, majd megpukkad ezen... az ügynök megfogja a karomat, Gelléri úr, Gelléri úr, én magának örökre hálás leszek... három gyerekem van és elsejére fölmondtak nékem... s ha maga megtenné, hogy Hattyú-szappan helyett a mi gyárunk szappanát, a Liliomot írná be... a főnököm, amilyen parvenű, még talán visszavonná a fölmondásomat.

Nem ment bennem simán a dolog. Reklám, gondoltam, nem íróhoz illő eset... de aztán: én ezért semmit se kapok, ellenben három gyerek apját hátha vissza tudom tartani az állásában.

No, húzok egy vonást a puha ceruzámmal s oldalt odafirkantom a korrekturát, hogy szép habos Liliom-szappannal mosott a vén Racsákné. S mingyárt elmegyek a szorongó ügynökkel egész a postaládáig, hadd lássa: már indul is a nyomdába azonmód.

Akkor vagy két hétig házitanítóskodtam egy fiúnevelőben s így csak az anyámmal közölte az ügynök: meg van mentve az állása, mert a főnöke azt mondja, aki a Nyugat íróját ilyesmire rá bírta venni... az ügyes ember s nem tehet arról, hogy a kereskedők nem vásárolnak. A viszonyokban van a baj.

Én örültem neki... aztán nemsokára megint csak állás nélkül, a szobában ültem s olvastam.

Hát kopognak: sugárzó, kihízott képpel bejő az ügynök, alapos egy csomag a hóna alatt: Gelléri úr - mondja -, én a cégvezetőnek elmeséltem az egészet. S a cégvezető úr azt mondta: annak a Művész úrnak okvetlen meg kell ismerni a mi gyártmányainkat. Amiért is ezt a kis csomagot hoztam. Örülni fog ennek a kedves mamája.

Rettentően felfújtam magam.

- Kedves uram - mondtam -, vigye a szappanját egyenest vissza a cégvezetőnek és mondja meg neki, hogy én nem a cégnek csináltam ezt s nem azért, mert a Liliom-szappan valóban jó, hanem mert ezzel egy emberen, mármint magán akartam segíteni.

Szegény feje, kihátrált tőlem, mint a rák s vörös volt a zavartól.

Egy hét mulva: reggel van, mosdok... nincs szappan: - Kérek szappant - mondom az anyámnak s ő ad egyet. Igen jó szaga van, gondolom, de jófajta szappan ez... megnézem, miféle nevű, hát Liliom-szappan. - Te, anya, én megmondtam annak az ügynöknek... és te nem gondolsz arra...

De erre fölszalad a kedves keze a derekára s a sarkára áll: - Hát nekem még ennyi hasznom se legyen abból, hogy a fiam a Nyugat írója, hát nekem még ennyi hasznom se legyen az egész irodalmadból... s már mutatja nékem a rengeteg ajándék-szappant s mondja: ha nem tetszik, adjál pénzt másikra.

- Pénzem az nincs - mondtam elkeseredve s ezzel záródik ez az élethű epizód.

De én hozzáfűzöm azt és bízom abban, hogy nemcsak ilyen édeskeserű módon, szappannevek cseréjével, hanem az írás sugallatos fönségével még sikerülni fog egyszer máskép is változtatnom sok, hozzám hű, nékem kedves szegényember életén.

A 25 éves Nyugat jubileumi nagygyűlésén elmondta:

Gelléri Andor Endre