Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 1. szám

A NYUGAT HÍREI

Babits Mihály «Szellemtörténet» c. tanulmányához, mely a Nyugat mult évi okt. 1-i számában jelent meg, Fülep Lajos és Kardos László hozzászólásait dec. 16-i számunkban közöltük. A további hozzászólások jan. 16-i számunkban kerülnek sorra.

Erdélyi József: «Tarka toll» c. uj verses füzete megjelent. Ez a füzet a «Kökényvirág» folytatása, a jövő év tavaszán újabb füzetek következnek. Ára 1 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pilisszántó, Pest m., kapható a Nyugat kiadóhivatalában.

Kosztolányi Dezső: «Kínai és japán versek» c. könyve Jaschik Álmos rajzaival megjelent. Ára 3.60 P. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.

François Villonnak (1431-1463), a középkori francia líra «modern» zsenijének a balladái, a költő születésének 500. évfordulója alkalmából, Szabó Lőrinc fordításában Karácsonyra magyarul is megjelentek. A kis könyv tíz balladán kívül A szép fegyverkovácsné panaszá-t is tartalmazza. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 1.80 P.

Dr. Balassa József: Kossuth Amerikában 1851-1852 c. könyve megjelent. Ára 8.- P. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.

Dr. Barinkay Ferenc fordításában megjelent Rainer Marie Rilke: «Miképpen érte a szerelem és a halál Rilke Kristóf kornétást» c. műve. A könyv ára 2 P. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.

HIBAIGAZÍTÁS. Fülep Lajosnak a Nyugat dec. 16.-i számában megjelent «Szellemtörténet» c. cikkébe értelemzavaró sajtóhiba csúszott. A 659.-ik oldalon fentről számolva a 17. sorban egyszerű helyett egyszeri olvasandó.