Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 1. szám · / · Figyelő · / · Regény és széppróza

Török Sophie: Ifjúsági könyvek

Dániel Anikó: Flóra (Révai-kiadás)

- Fiatal leányok számára való regény, eléggé megszokott keretek közt, ismert miliőben, s a problémák és fordulatok sem mondanak sok újat. De mégis van valami figyelemreméltó benne: itt egy fiatal leány írt regényt azoknak, akiket csak nemrég hagyhatott el, s emlékeiben még frissen őrzi azt az utálkozást, amit a gyermekekhez mesterkélten leereszkedő felnőtt álnaiv és álszent prédikációi keltenek. Ezért Dániel Anikó könyve nagyon rokonszenves, a tanító és nevelő-irányzat épségben tartása mellett is van benne valami kedves és gyöngéd loyalitás. S ha a kompozició obligát kereteit nem is tudta széttörni, e kereten belül mégis új dolgokkal próbálkozik: az ifjúsági regény exkluziv hősei közé behoz egy-egy új arcot (a színésznő mama nagyvilágias léhasága dacára rokonszenves, a Párizsba került kis magyar lány a város műremekei fölött nem Baedeker-formulákat mond, hanem eleven véleményt, frissen és okosan) - ily apró szépségek világítanak ki ebből a reménytelenül agyonírt műfajból. És bár e regény legtöbb alakja nem elsőkézből való figura, de az ismert mozdulatok mögött oly gondolatok villannak föl, melyek rögtön elárulják a háború utáni generációt, ezt az élet legújabban induló csapatát, mely a szabadság és önállóság nagy ajándékához a nehéz kenyér gondját is megkapta.

A könyvhöz Benedek Kata rajzolt ügyes illusztrációkat.

Voinovich Géza: Magyar mondák világa. (Révai) - Hunor és Magyar, Attila és Szent Imre és egyéb nagy nemzeti hősök történeteit találjuk ebben a könyvben. Az író abból a modern pedagógiai szempontból kiindulva, hogy játszva kell tanítani a gyermeket, igen hasznos tanulókönyvet nyújtott az ifjúságnak: mert e kalandos, friss és izgalmas mesék olvasása közben a becsapott gyermek észre sem veszi, hogy kötelező iskolai történelmet tanult. S a mesélő hang könnyű ütemei között néha nyitva marad a probléma: hiheted az iskoláskönyvek számára preparált igazságot, de ha tetszik, elédteszem a felnőttek számára írt történelem külön igazságát is.

Erich Kästner: Gyurka és a detektivek. (Révai) - Ahogy modern filmekben premier planban jelennek meg egymás után a szereplők, úgy e kis könyv első lapjain is humorral megrajzolt alakokat kapunk: a hősök bemutatkoznak. Tehát amint a mese megkezdődik, már csupa ismerős és mulatságos emberrel indulunk útnak, hogy a szegény megkisértett Gyurkát a nagyvárosba való szörnyű kalandos és izgalmas útján elkisérjük. Még álmodunk is ezzel a Gyurkával együtt a kupéban egy olyan szörnyű és mesteri álmot, hogy szerényebb fantáziájú írók már csupán ebből az álomból egy egész könyvet kikanyaríthatnának. Hát persze, van itt még detektivregény is, csibész-hecc, szerkesztőségi csendélet, humor és szentimentalizmus, mindenből annyi, amennyi kell. Végül meglepetésünkre a Szerző úr is föllép a színen, de még nagyobb meglepetés éri az olvasót: hogy ebben a nyilván Németországból importált könyvben egész otthonosan szerepel a Múzeumkert, a Zrinyi-utca, s a Keleti pályaudvar.

Walter Trier rajzai nagyok jók és ötletesek, magyarországi viszonyokhoz képest annyira, amilyen ötletes a lóvonathoz képest egy vadonatúj autóbusz.