Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 13. szám

A NYUGAT HÍREI

A NYUGAT-BARÁTOK KÖRE IRODALMI SZALONJÁNAK HAT HÓNAPJA

A Nyugat-Barátok Köre Irodalmi Szalonjában az előadások sorrendje június 11-től 30-ig a következő volt:

Június 11-én Móricz Zsigmond beszélt a debreceni emberről: Simonyi Mária Erdélyi-, Gellért- és Kosztolányi-verseket szavalt. 13-án Kassák Lajos a primitiv költészetről tartott előadást, K. Simon Jolán primitiv néger és indián verseket szavalt. 16-án Nagy Endre konferált és felolvasta egy novelláját; Ascher Oszkár Gellért-, Ignotus- és Karinthy-verseket szavalt. 18-án Móricz Zsigmond tartott előadást a népdalról, Somogyi Erzsi pedig népdalokat énekelt. 20-án Füst Milán szavalt Kemény Simon, Szép Ernő, Somlyó Zoltán, Gellért, Kosztolányi, Babits és a saját verseiből; Vaszary Piroska Ady-verseket és egy Karinthy-tréfát adott elő. 23-án Nagy Endre konferált és felolvasta két humoros novelláját; Medgyaszay Vilma régi operettekből énekelt Kósa György zongorakiséretével. 25-én Tersánszky J. Jenő olvasta fel megemlékezését Kaffka Margitról, Vidor Ferike Bartók és Kodály gyermekdalaiból énekelt. 27-én a műsor Karinthy Frigyes előadása és Simonyi Mária szavalata volt.

Ezzel a Nyugat-Barátok Köre Irodalmi Szalonja megkezdi nyári szünetét.

*

Az Irodalmi Szalon, amelyet január 3-án nyitottunk meg és amely április közepéig a Britannia-szálló különtermében, május közepétől pedig a Bellevue-szálló terraszán tartotta összejöveteleit, 108 előadás-napon olyan kultúrmunkát végzett, ami minden Nyugat-barátnak, írónak, művésznek, tudósnak s olvasónak egyaránt szép emléke marad.

Két nap hijján Nagy Endre jelen volt mind a 108 előadáson és a Britannia-szállóbeli összejöveteleken ő vezette a rendszeres vitát.

Rendkívüli műsorszámok voltak: Január 21-én, amikor a Nemzetközi Vásár vezetőségének felkérésére ankétot tartottunk a reklám és művészet viszonyának kérdéséről; február 9-én, amikor Móricz Zsigmond az egyetemi ifjúság óhajára prágai tapasztalatairól számolt be; február 14-én Nyugat-farsangot, március 18-án pedig Nagy Endre ünnepet rendeztünk. Május 9-től 18-ig a Nyugat-Barátok Köre a Nemzetközi Vásáron épített Magyar Írók Szalonjában tartotta meg előadásait.

Rendes előadónapokon verseikből vagy novelláikból a következő írók olvastak fel (többen 2-3 izben is): Babits Mihály, Erdélyi József, Fekete Lajos, Fenyő László, Füst Milán, Gelléri Andor Endre, Gellért Oszkár, Illyés Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Komlós Aladár, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond (10 alkalommal), Nagy Endre (23 alkalommal), Nagy Lajos, Pap Károly, Sági Márta, Sárközi György, Szabó Lőrinc, Szenes Erzsi és Szép Ernő. Irodalmi kérdésekről beszéltek: Déry Tibor, Horvát Henrik, Karinthy Frigyes (5 alkalommal), Kassák Lajos, Kodolányi János, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Osvát Kálmán, Schöpflin Aladár és Tersánszky J. Jenő; nyelvészeti kérdésekről dr. Balassa József és Halász Gyula. Szinházi és filmproblémákkal foglalkoztak: Hevesi Sándor, Harsányi Zsolt, Karinthy Frigyes, Kürti Pál, Schöpflin Aladár és Somogyi Gyula. Képzőművészeti problémákkal: Beck Ö. Fülöp, Berény Róbert, Farkas Zoltán, Ferenczy Valér, Glatz Oszkár, Kmetty János, Ligeti Pál, Naményi Ernő, Pátzay Pál, Pátzay Pálné és Szobotka Imre. Lelki problémákról előadást tartott: dr. Bálint Mihály, dr. Décsi Imre, dr. Feldmann Sándor, dr. Fülöp István, dr. Kulcsár István, dr. Révész Margit és dr. Tótis Béla; női problémákról: Beczássy Judit, dr. Beck Salamon, Bohuniczky Szefi, Bükkyné Harsányi Gréte, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kodolányi János és Marescal Aranka. Előadóművészek sűrűn tolmácsolták a Nyugat költőit és idegen költőket: Ascher Oszkár 22 izben, Simonyi Mária 7, K. Simon Jolán 3, Kosztolányi Dezsőné 2 izben, továbbá Vaszary Piroska, Somló István, Tury Mária és R. Moll Teréza. Zenei délutánjainkon egy izben Bartók Béla volt az előadó, Medgyaszay Vilma öt izben énekelt Kósa György zongorakiséretével, Vidor Ferike kétszer, az Uj Magyar Kobzos Trió (Tersánszky J. Jenő vezetésével) kétszer szerepelt és egy ízben Somogyi Erzsi magyar nótákat dalolt.

MÓRICZ ZSIGMOND a Magyar Írók Szalonjában június 17-én «Hogy nézi a regényíró az életet», 19-én pedig «A régi falu és a mai» címen előadást tartott. A június hóra hirdetett további három előadását későbbi időre halasztotta.