Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 13. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

K. L.

Wiener János: Így korholom magam. Versek. Szeged, 1931. - Az egész kötet merő anakronizmus. Egy sor sincs benne, amelyet meg ne lehetett volna írni tizenöt-húsz évvel ezelőtt is. A régi Juhász Gyula, a régi Kosztolányi hangfoszlányai úszkálnak e megkésett zenében. Kissé naiv és formában is botladozó szonetteket, «könnyes» dalokat, érzelmesen pointirozott elégiákat olvasunk a kis könyvben, amelyet végül is elégedetlenül teszünk le. Mindezt már túlontúl ismerjük, s sokkalta jobb variációkban.