Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 13. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

Illés Endre

Mélyből jövünk: Garda Géza könyve. - Garda Géza írói kiállásában az a jólismert s jellemző merészség, hevület, mélység, forradalmiság s újítás dominál, amelyekről s önmagáról a fiatalság kizárólagos joga hinni: hogy - merész, soha nem hallott, forradalmas s újító. Mindez azonban csak ornamens. Garda úgy viseli a «Sturm und Drang» e feltünő s felületi jelvényeit, mint egy messze rikító kokárdát. Merészsége egy-egy túlhajtottan furcsa beállításban, fenegyerekes aforizmában, naivul mély bölcseségben intéz csupán rohamot az elképedni szerető burzsoá ellen. Mondanivalói egyébként az emberiség legrégibb problémáiból hajtanak ki. Problémák érdeklik Garda Gézát. Nem emberek, nem helyzetek, nem indulatok, nem összeütközések s nem feloldódások. Csak problémák. Meztelenre vetkőztetett problémák. A születés, a halál, a gyereknevelés, a tömeg, a társadalom, a betegség stb. problémái. S ezeknek a problémáknak a feltárásában teljesen a shawi technika s dialektika szabályai szerint jár el. Formája: az elmélkedő dialogus. Hangja: csufondároskodás. Filozófiája: a meglepetés s a dolgok fejtetőre való állítása. Shaw szellemében s némely helyein meghalványodott shawi szellemmel íródott ez a kis könyv. De emellett az elhivatottság hitét s a fiatalság lelkesedését érezni minden lapon. S ez a hit és átfütöttség, emeli Garda kis könyvét a jelentéktelenségből bizonyos nivóra.