Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 13. szám · / · Lovass Gábor: Az ostor

Lovass Gábor: Az ostor
3.

Aztán meg, hogy kialudt a pipája, rátölt újra; gondolja, legalább elüti valamivel az időt, míg beér a városba.

Az ám. Nagy bosszúsággal ütöget a zsebeire. Nincs nála tűzszerszám, benne hagyta a viselő puszlikban.

Egyideig dohog magában, aztán csak arra gondol, hogy tán akad majd jövő-menő, akitől tüzet kérhet.

Ahun e. Épen hajt kifelé az öreg Gereblyés; eleven, piros arccal ül az első saroglyán, mint aki jól kialudta magát s ugyancsak füstölög szájában a pipa. De erre már Balog tanyás is felörvend magában. Már csak megszólítja, megállítja egy kis tűzre, határozza el mindjárt. S int az öreg Gereblyésnek.

Az mintha megszeppenne. Megállítja lovát s gyanakodva tekint Balogra. De mindjárt eltünik szeméből az árny, mikor Balog csak tüzet kér tőle. Ad is szívesen, hogyne adna. Előveszi az öngyújtóját, csihol s átnyújtja a lángot. Közben megkérdi:

- Na, hova-hova?

- Majd a városba, - válaszol Balog szipákolás közben. - Kifelé?

- Kifele, - bodorítja a szót az öreg Gereblyés is. De most észreveszi Balog kezében az ostort. Mindjárt felismeri s mindjárt kibökkenti:

- Ni csak. Ammeg a zén ostorom ni. Tanálta szomszéd?

- Tanáltam, - mondja Balog és gyorsabban kezd szipákolni. - Csak nem a kelmedé tán?

- Nem-e. Az a bizony. Mindgyárt megesmertem. Ehun e.

- Hát csakugyan a kelmedé lenne?

- Hászen nem mondanám tán...

- Nahát hajja, ha a kendé ez az ostor, akkor tuggya mit, fordújjík meg kend, oszt jöjjík velem a városba, Berecki gazdáho.

- Mír fordulnék mán, - riad meg egyszerre az öreg Gereblyés.

- Mír? Hát azír, - nyomja meg Balog a szót, - mer én ezt a zostort ma hajnalba a Berecki gazda fődgyín tanáltam. A színaboglya helyín tanáltam, akit elvittek a ziccaka.

- Hát osztán, hogy fordulnék én vissza. Csak nem énrám fogja kend...

- Hát mán én nem bánom, akármi lesz, akárhogy vót, kend felel meg a színáír. Mer kend vitte el.

- Netene, - rikolt élesen az öreg Gereblyés s szíjtalan, frissen vágott ostornyelével jót húz gebéje hátára s elnyargal.

Balog egyszeribe megnyugszik. Nem bánja már, hogy ott hagyta az öreg Gereblyés a poros álláson. Majd elintézi Berecki gazda az ügyvéddel...

S gyors léptekkel tovább kocog a város felé.