Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 5. szám · / · FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM

Illyés Gyula: VÖRÖS BILINCS
Vitéz Garamszeghy Sándor könyve 113 eredeti szibériai felvétellel

A könyv címe és a címlapon fenyegető hatalmas bilincs után azt hihetné a könyvvásárló, hogy a testes kötet Szovjetoroszországról szól. Szó sincs róla. A könyv hőse még 1917 nyarán elhagyta Oroszországot, ahol hadifogoly volt. Tehát a bilincs a hadifogságot szimbolizálja. De miért vörös?

Tán mert a hős ép a forradalom alatt szabadult meg bilincseitől? Vagy mert így jobban hangzik? Vagy mert a kiadó azt hitte, hogy így nagyobb kelendősége lesz a könyvnek az orosz probléma iránt érdeklődők körében? Bevallom, én azért vettem a kezembe, mert a mai szovjetekről véltem benne ismertetést találni, főleg a 113 fénykép hirdetése után. Enyhe torzítás ez, amely ellen magának az írónak kellett volna tiltakoznia. Oroszország ma szabad prédája a zsurnalisztikának, az olcsó politikának; írói kötelesség visszautasítani, hogy az irodalomban is ilyen szempontok érvényesülhessenek. Garamszeghy Sándor könyvének igazi címe: Hadifogoly-élmények.

Garamszeghy Sándor riport-regényes stílusban egy Gál Imre nevű főhadnagy fogságba esésének, szibériai raboskodásának, majd szabadulásának történetét meséli el. A könyvet nem író írta, de az események sodra, az érdekes helyzetek és vidékek gyors váltakozása eléggé feledteti velünk a stílus fogyatékosságát és a megfigyelések pszichológiai döccenőit. A regény hőse és írója minta-katona, feddhetetlen hazafi és az még akkor is, midőn írónak, objektíven szemlélődő embernek kellene lennie. Leírásaiból nem annyira az események igazságait, mint inkább saját erősen kihangsúlyozott véleményeit kapjuk.

Véleményei felett (hogy minden forradalmár született gonosztevő, hogy Moszkvában 1917-ben a kormány támogatta a szabadszerelmet, stb.) nem mi vagyunk hivatottak ítéletet mondani.

Érdeme a könyvnek, hogy, gyakran az író akarata nélkül, a sötét lapok mellett van egypár igazán szívderítő oldala is.