Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 5. szám

PILÁSZY GYÖRGY: VIHARMAGVETŐ

Sorsfellegektől terhes ég alatt
órjás férfi vet magvakat.
Szegett homloka arcát elfedi,
maggal kötője duzzadtan teli.
Barázdája bércek közt megyen;
ő most lép át a tengeren.
A homályban, a háta megett
már lángok kelnek, ahová vetett.