Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 23. szám · / · A NYUGAT HÍREI

MÓRICZ ZSIGMOND POZSONYBAN ÉS PRÁGÁBAN

November 13-án a Nemzetközi Kultúrát Terjesztő Társaság meghívására Móricz Zsigmond Pozsonyban a prímás-palota tükörtermében előadást tartott a Nyugatról s a magyar irodalom mai problémáiról - (ezt az előadást «Új szemek, új szavak, új Igék» címen mai számunkban közöljük.) Majd bemutatta Bornemisza Péter Electráját s végül egy novelláját olvasta fel. A prímás-palota tükörterme zsúfolásig megtelt közönséggel és ez meghatóan dokumentálja a Szlovenszkó magyarságának a magyar kultúra iránti bensőséges szeretetét.

November 14-én a Prágai Magyar Hirlap és az YMCA meghívására Prágába utazott Móricz Zsigmond, ahol az YMCA (amerikai eredetű nemzetközi egyesülés a keresztény ifjúság nevelésére és segélyezésére) teát rendezett tiszteletére, melyen megjelent Regnier Viktor, a magyar királyi követség főtitkára, továbbá Radl Emanuel professzor, számos cseh és német napilap szerkesztője, a Pen-klub vezértitkára, magyar, cseh és szlovák írók, művészek és hirlapírók. Itt fontos nemzetközi irodalmi problémákról volt szó és a vita során a jelenlevők egyetértelműen konstatálták, hogy a különböző nemzetek között az irodalom és művészet kérdéseiben nincsen eltérés, csak a politikában. Aznap este az YMCA dísztermében Móricz Zsigmond előadást tartott, melynek közönsége a prágai magyar egyetemi hallgatókból állott. Az előadáson megjelent Masirevich Szilárd magyar királyi követ, meghatalmazott miniszter, Ghiczy és Regnier követségi titkárok családjaikkal, a Prágában élő magyar írók és hirlapírók, valamint azok a szlovák írók és lapszerkesztők, akik magyarul tudnak. Az előadás főrésze Bornemisza Péter Electrájának bemutatása volt s ez az 1558-ban írt mű rendkívüli hatást gyakorolt a jelenevőkre.