Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 23. szám · / · A NYUGAT HÍREI

TÓTH ÁRPÁD-EMLÉKÜNNEP DEBRECENBEN

November 23-án a debreceni Ady-Társaság a debreceni születésű Tóth Árpád emlékére a Nagyerdőn felállítandó emlékoszlop javára ünnepet rendezett, amelyre meghívta a Nyugatot. A Nyugat részéről Móricz Zsigmond, Gellért Oszkár és Kosztolányi Dezső s velük Ascher Oszkár vett részt az esten. Az Arany Bika dísztermében 1200 ember szorongott; ott voltak Hadházy Zsigmond főispán, dr. Vásáry István polgármester, Ady Lajos tanker. kir. főigazgató, a debreceni ítélőtábla elnöke és bírái, a törvényszék és járásbíróság bírái, a városi tanácsnokok, a legmagasabb rangú katonatisztek, katolikus és református papság, általán a város társadalmának szine-java. A közönség lankadatlan figyelemmel és lelkes tetszésnyilvánítással kísérte az előadást, amelyen Ady Lajos mondott megnyitó beszédet. Móricz Zsigmond Tóth Árpádról tartott előadást, Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső és Oláh Gábor Tóth Árpádról írt verseiket olvasták fel, Könyves Tóth Erzsi és Ascher Oszkár pedig Tóth Árpád-verseket szavaltak. Az előadás után bankett volt.