Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 7. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

Apró bírálatok

Dr. Hirschler József: A Vatikán művészete - Kolozsvár. A 189 képpel díszített tizenhatíves könyv a katolikus egyház egyik hűséges rajongó hivének magyarázó szavával vezet végig a Vatikán csodálatos kincsekkel teli világán. Sorra veszi nagyszerű épületeit, gazdag múzeumait, elmondja keletkezésük történetét, felsorolja és méltatja a bennük felhalmozott remekműveket.

Sándor Ernő: Vérfolyó partján - Robotnicka akadémie kiadása - Pozsony. - Sokat szenvedett ember versei: a személyes keserűség és szociális lázadás ereje azonban szétmorzsolódik a kezdetleges költői magvalósításban.

Maupassant: Yvette. - Athenaeum. Yvette - egy szép kalandornő még szebb s fiatal leánya - a párizsi félvilági társaság szemétdombján él. Rothadásból táplálkozó nagyszerű növény. S oly ártatlan még, mint egy fehérszirmú virág. A természetnek vannak ilyen növénycsodái. Maupassant Yvette alakjában egy ilyen embercsodát mutat be. A kis regénynek majd minden egyes lapján s figuráján Maupassaut erős, formáló keze érződik: a téma hajdani újszerűségét, merészségét mégis erősen kikezdte már az idő. Semmi sem változik hamarább, mint ennek a miljőnek a külsőségei, s Maupassant megfigyelései, leírásai ma már kissé tegnapiasan hatnak. A központi alak pedig, a nagy lélektani bravúr, Yvette: ebben a némileg beporosodott társaságban s történetben nem győz meg teljesen. A regény megjelenése idején sem tartozott Maupassant elsővonalbeli munkái közé. Az a szuggesztív erő hiányzik a sorokból, ami a csodát a mutatványtól megkülönbözteti. Yvette regénye inkább egy nagy író érdekes mutatványa.