Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 13. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: SZOMORY DEZSŐ: LEVELEK EGY BARÁTNŐMHÖZ

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: SZOMORY DEZSŐ: LEVELEK EGY BARÁTNŐMHÖZ
Athenaeum-kiadás
IX.

De vajjon valóban öndícséret-e ez? Gyakran úgy rémlik, hogy az az öngúny, mely könyvének minden lapján ott bújdosik, ide is átsugárzik s az elégült magasztalások mögött mosoly lappany, mesterségének becsülése, a vállalt föladat nagyságának tudata, melytől olykor minden író visszaborzad. Az önhittséget véka alá szokás rejteni. Minden vallomás már alázat.