Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 23. szám · / · Figyelő · / · Képzőművészeti figyelő

Rabinovszky Márius: Az Ernst-Múzeum csoport kiállítása

A fiatal művésznemzedék két értékes tagjával találkoztunk az Ernst-Múzeum novemberi csoportkiállításán. Goebel Jenő az utolsó évben sokat haladt, és különösen akvarell-technikája fejlődött egészséges irányban. Egymásba olvadó, mély, párásan tompított színfoltjain meleg fényhullámok hatolnak át, hol széles árban, hol el-eltűnően és fel-felbukkanón homályfelhők mögött. Ez a szép romantikus játék itt-ott drágakőragyogást csillogtat meg. Goebel egyéni meglátással kombinál mélykéket rozsdaszínekkel. De pompás színfantáziáját nem egészíti ki izmos kompozícióérzék. Ezt különösen olajfestményeinél érezzük. Káprázatos fényittassága, fényritmusának lendülete nem támaszkodik szilárd gerincre. Két olajfestménye bír különös értékkel: a "Virághegy" című, melyen meglepő üdítően ölelkezik bordó és zománckék szín, valamint "Önarckép"-e, mely tompított színnel és fénnyel vonzó misztikumba burkolja az érdekes romantikus művészalakot.

Új ember a kiállítóteremben Weil Erzsébet. Az utóbbi időben sok meglepően izmos női tehetség bukkant fel, de kevesen tudták második kiállításukon a bemutatkozás ígéreteit beváltani. Jó volna, ha majd Weil Erzsébet e kevesekhez tartozna. Súlyos fojtottságból széles gesztussal kitörő temperamentum szól felénk nagy olajfestményeiből. "Család" és "Öregek" című kompozícióján szorosan egymáshoz zsúfoltan tömöríti figuráit. A kora barokk "terribilis" pátosz keveredik itt újszerű zilált víziókkal. Dagadó barokk lokálszíneit barna tónus fedi, de ecsetkezelése egészen modernül szabad. Weil Erzsébetnek rengeteg önuralomra, kemény akaraterőre lesz szüksége, hogy magára kényszeríthesse az egyenletes munkát. Minden képén t. i. vannak elhanyagolt, elejtett részek. És képei tele vannak megemésztetlen akadémiai reminiszcenciákkal. - Rézkarcaiban tobzódik legmerészebben robbanó életöröme. Kéjeleg a fény-árny-ellentétek fölhajtásában, olyannyira, hogy a rézkarc természetes szubsztanciájával visszaél. Zseniális erőjátékai végértelemben szétesnek. ismételjük: Weil Erzsébet számára a haladásnak csak egy útja lehet: önfegyelem.

A két másik festő-kiállító az idősebb gárda tagja. Góth Móric, a hollandi impresszionista iskola nyomdokain halad. Egynéhány egyszerű fáján a meleg impresszionizmus minden érzéki szépségét felidézi. - Vidovszky Béla képei különböző kvalitásúak. Ha a legjobbakról szólunk, örömmel kell megállapítanunk, milyen érdekesen egyesül Vidovszkynál az ízlésesen tárgyilagos tájmeglátás a hűvösen naturalista kivitellel. A művész a modern festőiség iskoláját abszolválta, de le is vetette. Mindenekfelett tárgyilagos, mindenekfelett naturalista.

Két grafikus munkája egészíti ki a csoportkiállítást. - Gy. Szabó Kálmán a fametszetben rátalált megfelelő kifejezőeszközére. Feketéből fehérbe dolgozik: izmosan, ritmikus fekete-fehér hatásokat vált ki. - Pártay István egyéni grafittechnikát talált: széles, szögletes, az egyik oldalon éles, a másikon elmosódó mozaikszerű vonásokból rakja össze dekoratív kompozícióit és fejeit. A dekoratív munka mögött háttérbe szorul a tartalom.