Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 19. szám · / · Figyelő · / · Film-figyelő

Hevesy Iván: Friedrich Zelnik: Keringőkirálynő

A megfilmesített regények és színpadi drámák özönében az utóbbi időkben egyre gyakrabban bukkantak fel operettek filmváltozatai. A jelenség oka nagyon is kézenfekvő. Az operettromantika és szentimentalizmus igen közel esik ahhoz a romantikához és szentimentalizmushoz, amelyet a film kultivál. Azonkívül pedig - talán ez a fontosabbik ok - az operett laza mesefűzése, dekoratív és látványos betétszámai önként kínálkoznak ahhoz a revüszerűséghez, amelyhez az átlagfilm újabban, amióta kezd erősen kifogyni a drámai témákból, nagyon erősen vonzódik.

Újabb példája ennek egy új filmoperett, a Keringőkirálynő. Kedves, drámailag igénytelen történet, a főszerepekben Lya Marával és Harry Liedtkével. Lya Mara jó szubrettfigurát alakított és egyes helyeken, mint a részegségi jelenetében, a naturalista színjátszás szempontjából nagyon jót tudott is produkálni. Harry Liedtke, folytonos hanyatlásának újabb jeleképpen, legfeljebb gyenge közepes színvonalat ért el.

A sovány és szokványos meseanyagból a rendező Zelnik ügyes keze sem tudott sokat kihozni és ötletességben, motivációgazdagságban nem tudta elérni másik új filmjét a nemrégiben bemutatott Szanszuszi malmot. Három érdekes eredménye van a filmben, mind a három olyan motívum, amely meggyőződésünk szerint a jövendő filmrendezésben egyre nagyobb szerepet fog játszani. A belső képnek, a fantáziaképnek vizuális, tehát egyben filmszerű kivetítése, láthatóvá tétele. Az első a film bevezetésében a nagyvárosokról őrzött emlékképek egymásba olvadó hullámzása, a másik a hír gyors terjedésének három fokozata: távíró, telefon és pletyka, a harmadik pedig a becsípett szubrett szemében kavargó alkohol mámoros víziók megjelenítése.

Egyik sem egészen új ötlet, de a már megszületett ötleteknek termékeny továbbfejlesztése. És ez a lényeg. Mert hiszen a filmművészet evolúciója egyre gyarapodó eszközkincse, nem is lehet egyéni munka, hanem száz és száz kéz kollektív munkájának egybetorkolló gazdagodása.