Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 17. szám · / · Bálint György: Megújhodás

Bálint György: Megújhodás
XII.

A külvárosi utcára simogató melegséggel sütött le a jótékony májusi nap. Boldog kábulatban állt a sarkon és valami végtelen elégültséggel simogatta a mellét a baloldalon. Ráfeszítette tenyerét és gyermekes örömmel érezte a ritmikus dobogást. Egészen könnyűnek érezte magát, mintha nem volna súlya és nem állna a földön. Szomjasan szívta be a langyos, bizsergő szellőt és mosolygó szemei végigsimogatták az eget, az alacsony kis házakat, a szennyes kocsiutat. Örült a kövezet kockáinak, a csenevész fáknak a járda szélén és szakálla rezgésének a szélben. Többen utána fordultak és ő barátságos, biztató mosollyal nézett feléjük. Pár gyerek állt meg előtte.

«Kis fiú» - mondta gyöngéden és megsimította a kócos fejet. Aztán kivette zsebéből az óráját és odanyújtotta:

«Tessék.»

A gyerek bután ránézett és nem merte elvenni. Akkor a kezébe nyomta. Többen összevihogtak. Hirtelen levette a kabátját és odaadta a legkisebbnek. És még egyszer mondta: «Kisfiú». Aztán megfordult és lassan elégedetten megindult. A gyerekek messziről, zajongva, nevetve követték.

Vidáman nézegetett maga köré.

Szerette volna megcsókolni a villamos síneket.

Állandóan öntözte fedetlen fejét a nap.

Világok és virágok üzenetét lengette feléje a szellő.

Ment.

Elhagyta az utolsó házakat és töltések között haladt a rétek felé.

Illatosan, frissen zöldellt rá a fű.

Tehenek legeltek messze. Egyre mosolygott. Érezte mindennek beteljesedését.

Megroggyantak a lábai és csöndesen végigterült a füvön.

És Valaki a kékségből, felülről, szelíden visszamosolygott rá.