Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 17. szám · / · Bálint György: Megújhodás

Bálint György: Megújhodás
VII.

A Rio Sao Joao és az Agacho között épített csatornát. Indián munkások tízezrei robotoltak napestig a dögvészes, maláriás vidéken. Halomszámra pusztultak. Munka után, a gyilkoló trópusi alkonyatban csoportokba verődtek a lerongyolt, ványadt testű helóták és fenyegető zúgásuk elhallatszott az igazgatósági épületig. A közeli városból két ezred katonaság érkezett a napokban. Már voltak is apró-cseprő összeütközések.

Az irodában már egy negyedórája könyörgött a két főmérnök, Dr. Schulze és Obregon. Az őszszakállú, éneklő hangú német vitte a szót:

«Emberek ezreit lehetne megmenteni, uram. És nem is jelentene valami óriási tehertételt. Hiszen, tudom, uram, áldozatokkal jár, de mégis Emberekről van szó, dolgozókról. Nem gondolt még sohasem arra, hogy hány ember, hány millió ember éli le az életét, gyötrődik, küzd, remél és mindennap újra kezdi, csak azért uram, hogy az a kis levese meglegyen ebédre. Tudja Ön, uram, mi az, mikor minden néma vergődésnek, véres, könnyes izom- és velőőrlésnek az az egyetlen célja, hogy ne legyünk éhesek? Tudja azt, uram, hogy Isten talán mégsem egészen ezért teremtette az embert?»

Egy darabig idegesen, türelmetlenül hallgatta, aztán kelletlenül közbevágott:

«Kérem... én igazán csodálom, hogy már Önök is... hogy már Önök is hálátlanok a társasággal szemben... kérem... nem mennek olyan jól a dolgok, hogy ilyen súlyos tétellel terheljük meg a vállalatot... - majd még idegesebben felcsattant a hangja - nem, nem lehet. Nagyon sajnálom, igazán. Különben is ezek az indiánok, ez az anyag a legsilányabb, amit el lehet képzelni... A meglévőket még ledolgoztatom, aztán hozatok kulikat Kínából - és négerek ügyében is kezdtem már tárgyalni... azok még romlatlanok, még nem inficiálta őket a szindikalista romboló szellem.»

Bealkonyodott. És a szürkébe hanyatló narancssárga derengésben még látni lehetett, amint az indián napszámosok szorosan összeverődve, mint juhnyáj a vihar előtt, farkasszemet néztek a szuronyokkal.