Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 17. szám · / · Bálint György: Megújhodás

Bálint György: Megújhodás
III.

Másfél év múlva már úgy beszéltek róla a szakmában mint a beláthatatlan lehetőségek emberéről. Véleményei, odavetett megjegyzései közszájon forogtak. Mindenki félt tőle. - Kevés beszédű, makacs akaraterejű ember volt, nem ismert akadályokat. Végigtaposott mindenen, mindenkin. Valaki már öngyilkos lett miatta. - «A cél a fontos» szokta mondani - «a kicsinyek, a közkatonák kidőlhetnek, szétforgácsolódhatnak, az erős, a vezér, az Übermensch mégis tántoríthatatlanul tör a célja felé. Kicsinyes érzelmi momentumok nem gáncsolhatják el a világot átfogni készülő nagy koncepció kifejlésének útját. A nagy, szent Élet a fontos, a Harc, a Tett, az erősek büszke olympiásza... Na igen, és még egy: a szép nő...»