Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 17. szám · / · Bálint György: Megújhodás

Bálint György: Megújhodás
I.

Az öregember feltolta pápaszemét ráncos homlokára, mégegyszer a szemé elé tartotta a tárgyat, azután unottan ledobta a piszkos, vén pultra.

«Többet nem ér meg» - mondta szárazon.

«De kérem» - kezdte újra a fiatalember sápadtan - «kérem szépen... még egész jó állapotban van... alig huszonöt éves... meleg, ruganyos... tetszik látni, a kamrák milyen szabályosak... és a billentyűk is... jól csukódik mind... tetszik látni... és csak egy pár napra kell a pénz... csak egy pár...»

Elakadt, kínos csönd állt be. Az öreg, mintha nem is hallotta volna, lehunyt szemmel, elmosódott múmia-arccal állott a homályos udvari helyiség mélyében. Egyre vastagabb rétegekben tornyosodott fel a sötétség. Már elérte a plafont. Dohos, áporodott szaga volt. - A fiú félt. Didergett. Nagy sokára, sóhajtva megszólalt:

«Hát... nem bánom...» - mondta és visszatette a bordát a helyére, a baloldalra.

Az öreg szó nélkül felcsavarta a villanyt, leszámolta a pénzt a pultra, majd egy kis cédulára felírt valamit és odaadta:

«Majd ezt hozza magával, ha ki akarja váltani.»

A fiú gépiesen a zsebébe gyűrt mindent, gyorsan megfordult és szó nélkül kisietett. A kapualjban észrevette, hogy a borda kijött a mellcsontból. Megállt, visszahelyezte, aztán még egyet sóhajtva kilépett a kapun. Már öreg este volt. Havas eső szitált. Lefüggönyözött ablakok mögül a tompa világosság kiderengett. A gázlámpák hidegen égtek a sarkokon. Cuppogott a csatak léptei alatt.