Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 23-24. szám · / · Figyelő · / · Zenei Figyelő

Szabolcsi Bence: Hangverseny

Földessyné Hermann Lula zongoraestjének műsorán Bach-, Beethoven-, Schumann-, Liszt-kompozíciók és Respighi-átiratok szerepeltek. Ezeket a műveket kulturált és érzékeny művész-temperamentum szólaltatta meg, mely egy és ugyanazzal a plasztikus tisztánlátással közeledik nagy forma teremtőkhöz és formakeresőkhöz, Bach-hoz vagy Liszthez. Eléggé sokszínű, hogy a Kreisleriana vízióit elénk vetítse és eléggé elmélyedő, hogy Beethovennek áhítatos, de amellett önállóan gondolkodó tolmácsa lehessen. Hallgatósága szeretettel ünnepelte és különösen Liszt-játékának adózott elismeréssel.