Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

Móricz Zsigmond: "Kamaszok.“ Móricz Zsigmond betegsége egyelőre - remélhetőleg csak rövid időre - megakadályozza abban, hogy regénye második részének közlését megkezdhesse.

A Nyugat irodalmi tanulmány-pályázatának bírálóbizottságába a Vörösmarty Akadémia tudvalevőleg Babits Mihályt, Osvát Ernőt és Schöpflin Aladárt küldte ki. Minthogy a pályázaton résztvevő művek között több olyan van, amely Babits-csal foglalkozik, ő bizottsági tagságáról lemondott. Helyébe a Vörösmarty Akadémia elnöksége Fenyő Miksát küldte ki. A bírálóbizottság a Nyugat január 1-i számában fogja jelentését közzétenni.

 

VARGA SÁNDOR tollrajza: A művész arcképe