Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 21. szám · / · Surányi Miklós: Gyönyörűm!

Surányi Miklós: Gyönyörűm!
V.

- Teréz, hát csakugyan igaz? A báró megkérte a kezét?

- Maga is hallotta!

- A báró barátja mesélte. Az oroszlánvadász.

- Hol akadt össze a gróffal?

- Egy portré dolgában jár nálam és elmondtam neki, hogy magát is most festem. Meg kellett mutatnom neki a félig kész képet...

- Ki engedte meg?

- Haragszik? Hiszen maguk intim jó barátok.

- Ki mondta?

- Ő maga. És úgy látom, hogy fülig szerelmes magába.

- Érdekes különc. Kitelik tőle.

- De jó ízlése van.

- Ejnye, de banális bókjai vannak, kedves professzorom.

- Nézzen kissé balra. Így. Ebben a megvilágításban, becsületemre mondom, maga a legszebb asszony a világon.

- Kétezer dollárért.

- Goromba. Ha nem tekinteném, hogy tulajdonképpen kollégák vagyunk, abbahagynám az egészet. Erről jut eszembe, maga már sohasem fest, Teréz?

- Sem időm, sem kedvem, sem tehetségem.

- Pedig tudnék egy nagyszerű modellt.

- Aktot?

- Eltalálta. Aktot - tükörből.

- Azt hiszi? Nem látja, hogy leromlott a testem?

- Amit a ruhán keresztül látok, az a leggyönyörűbb akt.

- Csalódik.

- Megnézte már a testét, piktorszemmel, Teréz?

- Csak az ijedt és hiú asszony szemével néztem meg.

- És?

- Nagyon elszomorodtam.

- Lehetetlen.

- Ahhoz képest, hogy mi voltam még két évvel ezelőtt...Különben nem tudom. Lehet, hogy csakugyan kicsit pesszimista vagyok. Mondja, kedves professzor, maga csakugyan azt hiszi, hogy még beválnék modellnek?

- Ha én egyszer egy Danaét festhetnék magáról!...

- Megpuhult a húsom...a hátam hajlott lett, a mellem elvesztette klasszikus formáját. Nem bánom, nézzen meg...így, csípőig még csak megjárja talán...mit gondol?

- Teréz...maradjon így...az Istenért!...ez a vonal a nyaktól a gerincoszlopon át a derékig...ez a nyak...Teréz, magának sejtelme sincs a teste szépségéről...nem...hagyjuk abba kicsit, bevallom, hogy remeg a kezem és lángba borult a fantáziám.

- Akarja látni az egész aktomat?

- Teréz!

- De őszinte véleményt!

- Öreg piktorember vagyok s tudom, hogy maga csak a szakértő véleményére kíváncsi...Várjon, bezárom az ajtót...

- De diszkrét lesz, professzor?

- Tudom, hogy mivel tartozom ezért a kitüntetésért.

- Nos? Nem beszél? Petyhüdt és formátlan a testem? Professzor, én félek...maga olyan furcsán néz...Emlékszem, az iskolában azt szokta mondani, hogy a túlságosan fehér bőr tésztaszerűvé teszi a női idomokat. Nos? Teszt? Gipsz? Vagy vatta? Puha? Széteső? Dekomponált? Unalmas?

- Teréz...a homlokomat kiverte a verejték. Bocsásson meg, csak dadogni tudok. Teréz, maga gyönyörű...- Gyönyörű?

- Istenemre mondom, életemben még nem láttam ilyen szép modellt.

- Komolyan mondja ezt?

- Sírni szeretnék elragadtatásomban, Teréz. És milyen sima, bársonyos lehet ez az epidermis, milyen sikamlós és ruganyos lehet a gyengéd érintésre...

- Megengedem...

- Gyönyörű, édes...ó...bocsánat...

- Elég! Szégyenlem magam.

- Festők között...

-De nekem nem lett volna szabad! Istenem, azt hiszem, nagy bűnt követtem el.

- A művészet...

- Hagyja a nagy szavakat. Romlott bestia vagyok.

- Ne sírjon...

- Hagyjon! Menjen ki az atelierból! Fel akarok öltözni, elmegyek és többé nem jövök ide...Borzasztó...édes, drága, egyetlen, gyönyörű szerelmem...ha te tudnád, hogy hova süllyedtem!