Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 20. szám · / · Romain Rolland:A szerelem és halál játéka

Romain Rolland:A szerelem és halál játéka
Nyolcadik jelenet

Carnot (egy pillanatra megáll a küszöbön, meglepetve néz szét, számot ad magának arról, mit történik és dörgő hangon bekiált): Tökfilkók, mit műveltek itt?

(Az emberek az ajtó felé fordulnak.)

Az emberek: Carnot!...Carnot a Nagy Bizottmányból!

Carnot (nagy léptekkel Crapart-hoz siet, durván félrelöki, kitépi Jérome-ot a kezekből, amelyek lefogják): Nyomorultak!...le a patákkal!

Crapart (ellenszegül): Parancsom van.

Carnot: Én meg ezt parancsolom.

Crapart: Az én kötelességem, hogy kutassak!

Carnot: Az a kötelességed, hogy tartsd tiszteletben, ami tiszteletre méltó. Ereszd el ezt az embert!

Crapart: Hát kivételt kell tenni a Köztársaság ellenségeivel?

Carnot: Hülye! A Köztársaság többet köszönhet ennek a fejnek, mint száz magadfajta szamárénak. Az ő felfedezései szolgáltatták a Forradalom seregeinek a gyilkos hadi szereket, amelyek győzelemhez segítettek Wattignies-nél.

Crapart: A győzelem még nem bizonyítvány a polgár erényekről. Nincs bizalmam a sasokban.

Carnot: Úgy találod, hogy túl magasan repülnek?

Crapart: Kiemelkednek a színvonalból. Le kell vágni a szárnyukat. Mindenki egyenlő.

Carnot: Minden varangy! (Crapart emberei nevetnek.) Addig, míg a világ a te színvonaladra le nem száll, a Köztársaságnak vezetőkre van szüksége. Én is egyik vagyok. Kotródj innen!

Crapart: Megyek, ha akarod! Te nem parancsolsz nekem itt. Én a Közbiztonsági Bizottmány képviselője vagyok. Egyáltalában nem tűröm, hogy gúnyt űzzenek...

Carnot: A nagy Bizottmány nem szokott tréfálni. Jaj annak, aki parancsainak ellenszegül.

Crapart: Jól van. megyek, mert nekem is úgy tetszik. De a Közbiztonsági Bizottmány tudni fogja. És ha a fejem a kezedben van, ezt meg itt és tartom a kezemben.

(Megrázza az írásokat, melyeket Jérometól elvett és távozik embereivel, akihez Szamárbőr is csatlakozik.)

(Jérome és Carnot magára marad.)