Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 19. szám · / · Tersánszky J. Jenő: A vízbefúlt csizmája

Tersánszky J. Jenő: A vízbefúlt csizmája
9. jelenet.

(Lidi, Andris.)

Andris (benéz és bekacag az ablakon): Hahaha! Soká élek! Holt híremet költötték. (Beugrik az ablakon.) De minek jött a kisbíró az uradért?

Lidi: Hát a csizmádat kereste rajta. El kell menj majd megmutatni a községházán, hogy te is benne vagy már, hogy kieresszék.

Andris (kacag): Na, arra ráérünk. Nem sírsz tán a tömlöc kulcsért sem, ha elveszne. (megöleli Lidit.) Upre kormos!

Lidi: Várj csak, hadd srófolom le ezt a lámpát. (Teszi.)

A sötétre váló színre:

Függöny.