Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 18. szám · / · Figyelő · / · Képzőművészeti Figyelő

Komor András: Ferenczyék

A két Ferenczy-testvér művészete egyazon érzésvilágból fakad fel, egy gótikus ihletű áhítatból. Béni, akinek egy-egy szobra csak az intellektuális művész keresései, maga gyötrései árán tud szoborrá érni, bujkál ez elől az érzésvilág elől, megtagadja, s görbék, nagy kerülőnek tűnő próbálkozások után ma visszatér kora fiatalságának elindulásához, vissza a gótikához. Noémi, az önmagához nőiesen őszintébb, az ösztönös művész, fejlődését ezen az érzésvilágon belül írja le, hogy elmélyüljön s kitisztuljon abban.

Ferenczy Béni első plasztikáinak gótikája az volt, amit Bourdelle nevén könyvel el a művészet krónikása. Egy szabadulás a naturalizmus és a tizenkilencedik század félreértő klasszicizmusa alól, de amely szabad formáival újra csak a még erősebben börtönöz. A fiatal Ferenczynek el kellett fordulnia ettől az útiránytól. Klasszicizmus a következő állomás, de már kissé Maillol új fogalmazásában klasszikus az. S alapjában véve még Maillol szellemének hatása a következő, a tisztán szobrászi problémákig érő út, amely egy kubisztikus formanyelv felé viszi. Ferency kubizáló szobrai nem következetesen végig vezetett absztrakciók, rajtuk a szögletes formák csak az élő test konstrukcióját akarják erősebb szobrászi architektúrává idomítani. Ám, mint minden sommázás felé haladó művészetnek, ennek az útnak is megvan az veszélye, hogy sémái alatt elhidegül, elsikkad a líra s így e korszaknak nem lehetett más a vége, mint hogy megtelítődve s döntő áradással, felkívánkozzék belőle az érzés; újra a gótika. Utolsó szobrain már, a kubizmus iskoláján kitisztult formák az egykori áhítatos életérzés hordozói lettek. S az áhítat pátosza az egyszerűség monumentalitásáig emelkedett fel bennük, s lírizmusa a szűkszavúságukban legemberibb hangokig mélyült el.

Ferenczy Noémi első gobelinjei a kora-flamand s kora-német szőnyegek dekorativitásában találták meg a maguk stílusát. Kikölcsönzi a természet minden tarka színét, a gyermeki fantázia minden elábrándozását, a gyengéd mozdulatok finom negédességét, az elomló leplek bodrozódó "schnöklijeit", a merészen elrajzolt s még merészebben szimmetrikus vonalak ritmusát, s a mesék hangulatával tetézi mindezt. Ferenczy Noémi az első etapja annál erősebb indulás, mert a primitív formákon belül meg tudott maradni maga lelkét adó, naivan őszintének; s fejlődése annál teljesebb, mert túl tudott fejlődni ezen az első állomáson. Új gobelinjei egyszerűségükben egy majdnem népművészet felé közelednek. A mesék korlátlan elemeivel építő dekorativitásnak majdnem már semmi szerepe nincs. A teret kitöltő ágas-bogas tarkaságok helyén ma egyetlen, monumentalitásában megfogott mozdulat, szinte csak egyetlen test az, ami betölti az egész szőnyeget; és a szerte kalandozó könnyebb hangulatok elnémultak egyetlen tragikus áhítatú érzés előtt. Eljutott egy klasszikus tisztasághoz, a mindent összefogó nagyvonalúsághoz, - s ezzel ama kevesek közé, akik a mai európai művészetben a jövő felé mutatnak.