Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 16-17. szám · / · Figyelő · / · Hatvany Lajos: Ady-versek

Elek Artúr: Túri Polgár István rajzai
Ady hét verséhez

Valami barbár erővel, amely mérlegelés és válogatás nélkül igyekszik önmagától szabadulni, nyúlt Túri Polgár István - egy nyílván vidéken élő grafikus, kinek nevével ezúttal találkozunk először - Ady költészetéhez. Mint annyi elődje, ő is vonalra és színre igyekezett redukálni azt az érzelmi tengert, amely zenélve hömpölyög költeményeiben. A feladat mindig nehéz lesz, mert Ady megillusztrálhatatlan. Sokkal inkább képalakító az esze járása, semhogy el ne venne elképzeléseiből az, aki a magáéból hozzá akar tenni valamit. Az egyetlen lehetőség: hogy a művész átengedje magát a költemények szuggesztiójának és mintha széljegyzeteket írna hozzájuk, úgy rajzolja köréjük a vonalszerkezetekké alakult érzéseket. Melyeket az a költészet fölébresztett benne. Nincsen más lehetőség a művész számára, mint a szabad parafrázis. Az érzelemkifejezésnek ezt a módját választotta Túri Polgár István is. A remekbe faragó pásztorok és a remekbe hímező parasztlányok formakincséből merítette motívumkészletét. Népművészettel itatott rusztikus művészet az övé. Jól megválasztotta hozzá a technikai eljárást: a linóleummetszést, amely a fametszésnek durvább és egyben talán erővel teljesebb változata. Izzó temperamentumról és lendületes képzeletjárásról beszélnek rajzai. Egész nagy lapot elfoglal egy-egyjük. Nem mindig tölti meg őket formai tartalommal, lapja kissé üres. De van néhány lapja - "Az ős Kaján" a "Gémek az Olimpusz alatt" - amelyeken majdnem mindazt sikerült kiszabadítania magából és nagy lendülettel eredeti vízióvá alakítania, amivel a lelke tele lehetett. Kár, hogy a ruhátlan emberi alak rajzában kevéssé biztos. Kár, hogy ezt ő maga nem érzi és hogy nem menekül inkább az ornamentumhoz, semhogy a dilettantikus akarásnak bántó érzését keltse a nézőben. Ezek a fogyatkozásai fiatal korra vallanak és tanulásra sürgetnek. Tehetsége megérdemli a fejlesztést. Ízlése az arányokat még el-elvéti és a színhatás titkaiban sem otthonos. De színezése módjában is erő érzik. Mint ahogy egész lénye még megfékezetlen és azért túlzásra hajló erőt éreztet. Albuma mindenesetre biztató kísérlet. Egy bibliofili körökben eddig szintén ismeretlen vidéki műhely, a mezőtúri Török-nyomda gondosan, takarosan állította ki a mappát.