Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 16-17. szám · / · Kis anthologia

Kis anthologia
Simon Andor: Magasztalás

Óh!
Éjben merengő fiatal leány!

Benned egy boldog szigetet tisztelek.

Rettegve.

Némán.

A csendet tisztelem benned:
a lángnak legnemesebb rózsafáját!
hajnal-pirját a jövendőnek!
s a világ megváltását!

Oh!
Éjben derengő fiatal leány!