Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 14-15. szám

Babits Mihály: Tavaszi harsona

Szép tavaszi reggelen megharsan a trombita,
katonák vonulnak végig az utcán,
s hogy berreg a villamos csengő!
Ma először nyitottak ki minden ablakot,
ma először veszem észre a napsugár szagát,
ma azt kiáltom: Diadal! diadal!
s lelkem csupa villamos csengő.

Ne kötözd a sebeket! Hadd folyjon a vér!
Hadd haljon aki haldoklik! Az éljen csupán,
ki föl se vesz holmi kis karcot!
Süt a nap! Süt a kard! Süt a trombita!
Lelkem csupa villamos csengő,
s mind azt csengi: Diadal! diadal!
mert harcot vívtam, győzelmes harcot.

Diadalmasan vonulnak föl lelkem vadabb érzetei
s a megszokott hunyaság, elfeledkezve félelmeiről,
elszégyenülten bámul utánuk:
mint mikor szép tavaszi reggelen megharsan a trombita,
katonák vonulnak végig az utcán,
s a kis szolgáló, föltérdepelve az ablakdeszkára,
majd kiesik, ugy bámul utánuk.