Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 12-13. szám · / · Tersánszky J. Jenő: A csóka

Tersánszky J. Jenő: A csóka
- regény - Második rész
18. fejezet

De ha állattársaim lenézése volt az osztályrészem, begyógyították önérzetem sebeit az emberek.

Miska, kicsi gazdám első naptól fogva kordába vett és megkísérelt mindenfélére oktatni.

Csak addig nélkülöztem a társaságát, míg az iskolában volt. Ha hazajött, csak velem foglalkozott, még könyvei helyett is. Sőt különösen a könyvei helyett.

Mikor odaült velük az ablakhoz tanulni, jó szülei meg voltak győződve, hogy a latin auktorok tudományát szippantgatja belőlük a fiuk. Én pedig csak úgy véletlen vagyok ott előtte az ablakpárkányon.

Ehelyett Miska gazdám különböző kunststükköket próbált ki velem. Erőművészeti és akrobata mutatványokat. Tudok-e az ujjára szállni és ott egyensúlyozni magamat? Vagy végigmenni a rajzsínen, meg a háromszögön átugrálni. Megkísérelt papírlapokat hozatni velem, hogy a számtanhoz van-e tehetségem? Vagy képeket mutatott a földrajzból. Sőt a kártyával is próbát tett. Nem is említve az ének és beszéd-értelem gyakorlatokat.

Így tovább. Hosszadalmas volna elmondani és nem kell külön dicsekednem fogékonyságommal.

De ami érdekesebb a dologban, az, hogy papi sarjadék létemre kiderült, hogy a katonai pályára van a legtöbb adományom.

A honvédek ott gyakorlatoztak előttünk az udvaron.

Miska észrevette, hogy amint ott sétálok le s fel az ablakdeszkán, többször megállok és figyelem őket. Őszintén szólva, engem a katonák kabátján csillogó gombok érdekeltek, ami már fajtám szenvedélye. De arról már nem tehettem, hogy mozdulataimról Miska meg ne állapítsa, hogy egyúttal a díszmenetre és szabatos fordulatokra való képességet is úgyszólván készen örököltem.

Ekkor aztán kis gazdám a fejemre katonasipkát s a lábaimra nadrágot készített piros posztóból. Meg kis fapuskát faragott, melyet a jobb szárnyam alá vehettem. És ezzel eljegyzett a hadseregnek.

Megvallhatom, mint a szabad természet akármelyik gyermeke, (mint a rekruták siratják göndör hajukat és korcos gatyájukat.) én is irtóztam az egyenruhától és a diszciplinától. De némi ellenkezés után, kis gazdám iránti hálaérzetből, belementem a mulatságba.

Hamarosan megtanultam vezényszóra a jobbra át, balra át, hátra arc tudományát és a tisztelgésnél jobbra-balra vetni a fejem. Majd a feküdj!-öt és egyebeket. Szóval az egész regruta kiképzés alapelemeit.

Leges-legvégül azonban Miska gazdám egy olyan bámulatos mutatványra tanított meg, amely túlhaladta a reglamát is.

De erről idején.