Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 10-11. szám · / · Tersánszky J: Jenő: A csóka

Tersánszky J: Jenő: A csóka
- Regény -Első rész
2. fejezet

Így születtem meg, a pontos időre, hat rendes testvérem közt.

De csak képzelhetitek, hogy világrajövetelem után mekkora gondosság és dédelgetés vett körül.

Ezek közé számíthattam mindjárt azokat az első intelmeket és tanácsokat, amiket már a szüleitől meg kell tudnia minden jóravaló csókafiókának.

- Ide hallgassatok, kis csóréim! - szólt anyánk. - Egyelőre még mi gondoskodunk rólatok és csak az a tennivalótok, hogy semmit sem csináltok. Hacsak a zabálást és az alvást nem számítjátok munkának. Vigyáznotok csak arra kell, hogy ha el is megyünk hazulról az élelmetekért, hát meg ne próbálja valamelyitek nyugtalankodni és kimászni a fészek peremére. Mert onnan a kánya is, a menyét is könnyen elkap benneteket. Azonkívül, ha letekintetek a magasból, odalenn leselkedik rátok a szédülés gonosz tündére és mindenféle játékkal csalogat magához. De ha addig, míg ki nem nő a szárnyatok, hajttok rája, akkor úgy lekárhoztok a fáról, hogy csak egy palacsinta válik belőletek, mire a tövibe értek.

- Úgy ám! - vette át a szót édesatyánk. - Az erdő még akkor is tele van veszedelmekkel a tapasztalatlan fiókákra, mikor már olyan szárnyuk nő, hogy elhagyhatják a fészket. Majd ennél a kirepítésnél mi magunk ügyelünk fel rátok. Persze mindig nem lehetünk akkor sem mellettetek, hát jó lesz előre megjegyezni, hogy akkor sem lesz tanácsos messzire elbogaráznotok a fától és egymástól.

- Nem bizony! - vágott édesanyánk atyánk szavába. - Különösen pedig alkonyatfelé kell visszasietnetek a fészekbe. Mert a sötétben nem láttok és megsértitek magatokat az ágakban.

- Nagyon igaz! - hagyta helyben jóatyánk. - Ezt még akkor is szem előtt tarthatjátok, ha majd egészen a saját szárnyatokra bocsátunk benneteket és majd épp az ellenkezőt ajánljuk üdvösnek nektek, mintsem a fa körül futkosni. Mert a derék felnőtt csókának a széllel versenyt kell járnia a környéket. Odavegyülni a más madarak közé, hogy itt is, amott is halljon tőlük egyet s mást. Például: merre szántanak ki kövérebb kukacokat a földeken, hol esett valami állat. Másként bizony mindig éhkoppal tengtek-lengtek.

- Ó, ez már csak akkor lesz, mikor már egész nagy csókák lesztek és részt vehettek a temetéseken és más gyűléseken is - biztosított jóanyám. - Hanem ott aztán egyre kell vigyáznotok, ha azt akarjátok, hogy ügyes csókáknak tartsanak benneteket: soha senki mást ne engedjetek a szavatokba esni.

- Így tesz az okos csóka! - igenlette meg jóatyánk is. - Mert ha csak én magam beszélek, akkor a más hangját nem hallom és minden vitában csak győztes maradhatok.

Ekképp oktattak bennünket kedves szüleim a fészkünkben.

De hát én nagyon virgonc és nagyon kíváncsi kölyök voltam. Olyan, akire azt mondják: áttila gyerek.

Csak addig tartottam észben a szülői intelmeket, amíg szemük előtt voltam. Mihelyt jó szüleim távoztak, rögtön fészkelődni, nyugtalankodni kezdtem s szerettem volna kipillantani a fészekből a nagyvilágba.

Egy nap aztán végre sikerült kimásznom egészen a fészek szélére. És ott csakugyan ismerkedésbe kezdtem a szédülés csalfa tündérével.

Olyan gyönyörűségesen csábítgatott, hogy nem tudtam ellenállni neki. Egyszerre csak azon vettem magam észre, hogy zsupsz! kifordulok a fészek szélén és zuhanok lefelé.