Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 8-9. szám · / · Figyelő · / · Szilágyi Géza: Géraldy, a lírikus

Szilágyi Géza: Géraldy, a lírikus
(Paul Géraldy: Te meg én. Fordította Kosztolányi Dezső)
III.

Kosztolányi Dezső a világirodalom óriási glóbuszának északi és déli sarkán, tropikus és mérsékelt égövein egyképpen otthon van. Kevés műfordítónk tanúsította a legkülönbözőbb és legellentétesebb jellegű költők egyéniségéhez, hangjához, stílusához való asszimilálódást akkora művészettel, néha már szinte bűvészettel is, mint ő.

Shakespeare-t éppen olyan átlelkesített virtuozitással tolmácsolja, mint Géraldyt. Mégis azt hiszem: sokkal nagyobb öröm szívdobogásával fordíthatta a Téli rege bűvös bolondságait, mint ezt a francia verseskönyvet, amelyben kedves bohóságok vannak, de igazi, nagy bolondságok sehol sem akadnak.