Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 8-9. szám

Kovács Mária: Anyaság

Mi várhatja úgyan szegényember fiát
mikor oly tiszta derűt visz melled bimbójáról!
Fölvérzett, meleg szivedről.

Mi várhatja egykor szegényember fiát
amikor gyermeki fényes szemekkel széttekint
és ámulva keresi kék fecskék útját messze fönt.

S ha reszkető kezed majd leszakad férfi-kezéről
búcsúját lengeti távolból feléd
s fütyörészve viszi országutak porán
sorsának batyuját -

Mi várja majd? mi várhatja szegényember fiát.