Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 5-6. szám · / · Buday Dezső: Jókai lelke

Buday Dezső: Jókai lelke [+]
Betegség, halál, elemi csapások

rajzában talán még jobban kulminál a tolla Jókainak, aki azért itt sem szédült egészen a naturalizmus karjaiba. Szeretetre méltó módon, transzcendens túlzásaival egyszer az influenzát (Névtelen vár), másszor a kolerát (És mégis mozog a föld), majd a pestist (Aranyember, Rab Rábi), vagy a pelegrát (Jövő század regénye) teszi meg a világ legirtózatosabb és mindent ölő betegségének.

Megihlette az ólomkoporsó költészete (Lélekidomár, Élet komédiásai). De szereti a hűs kertek ölén nyugvó rejtelmes családi kriptákat is (Lélekidomár, Mire megvénülünk).

 

[+] E tanulmány szerzője unokabátyám, dr. Buday Dezső egyetemi magántanár, kecskeméti jogakadémiai tanár (ki 1919-ben tragikus halált halt), jogtudományi művei mellett a szépirodalommal is foglalkozott. Sokan lesznek még, akik emlékeznek Hungaricus néven kiadott regényére (A szenvedő ember) s a Nyugatban megjelent nagy költeményére (Orgonazúgás). Jókai-cikkét a forradalom alatt juttatta a Nyugat szerkesztőségéhez s abban az időben technikai és egyéb okok gátolták kiadását. Kegyeletes kötelességet vélünk teljesíteni, mikor a Jókai-jubileum alkalmával közzétesszük.
Babits Mihály