Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 5-6. szám · / · Buday Dezső: Jókai lelke

Buday Dezső: Jókai lelke [+]
A mérnökök

kedvenc emberei a világ legnagyobb regényírójának. Hiszen három legnagyobb regényhőse is technikus ember (Berend Iván, Adorján Manassé, Tatrangi Dávid).

De ezenkívül még négy nagyon derék mérnököt látunk a Jókai-regényekben: Garamvölgyi Aladárt az Új földesúrban, Mántay Móricot és Tanussy Manót a Kiskirályokban és Harter Elemért a Szerelem bolondjaiban.

Érdekes, hogy a falu orvosát vagy akár a magyar orvost Jókainak egyszer sem jutott eszébe megeleveníteni.

 

[+] E tanulmány szerzője unokabátyám, dr. Buday Dezső egyetemi magántanár, kecskeméti jogakadémiai tanár (ki 1919-ben tragikus halált halt), jogtudományi művei mellett a szépirodalommal is foglalkozott. Sokan lesznek még, akik emlékeznek Hungaricus néven kiadott regényére (A szenvedő ember) s a Nyugatban megjelent nagy költeményére (Orgonazúgás). Jókai-cikkét a forradalom alatt juttatta a Nyugat szerkesztőségéhez s abban az időben technikai és egyéb okok gátolták kiadását. Kegyeletes kötelességet vélünk teljesíteni, mikor a Jókai-jubileum alkalmával közzétesszük.
Babits Mihály