Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 5-6. szám · / · Buday Dezső: Jókai lelke

Buday Dezső: Jókai lelke [+]
A katonák,

ha őrnagyok, akkor haragosak és recseg a hangjuk, mint a trombita. Így Kolbayé a Politikai divatokban, vagy Salistáé a Fekete gyémántokban, avagy Sátoryé (És mégis mozog a föld).

Főhnwad százados a katonai erény mintaképe, aki lovagias és nemes (Szerelem bolondjai).

Már a főhadnagyok üres, de csinos fiúk, gyámoltalan szerelmesek és kauciós nyomorúsággal küzdők, mint Kacsuka az Aranyemberben és Quatopil Vencel a Tengerszemű hölgyben.

 

[+] E tanulmány szerzője unokabátyám, dr. Buday Dezső egyetemi magántanár, kecskeméti jogakadémiai tanár (ki 1919-ben tragikus halált halt), jogtudományi művei mellett a szépirodalommal is foglalkozott. Sokan lesznek még, akik emlékeznek Hungaricus néven kiadott regényére (A szenvedő ember) s a Nyugatban megjelent nagy költeményére (Orgonazúgás). Jókai-cikkét a forradalom alatt juttatta a Nyugat szerkesztőségéhez s abban az időben technikai és egyéb okok gátolták kiadását. Kegyeletes kötelességet vélünk teljesíteni, mikor a Jókai-jubileum alkalmával közzétesszük.
Babits Mihály