Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 5-6. szám · / · Buday Dezső: Jókai lelke

Buday Dezső: Jókai lelke [+]
Az ügyvédek

között jók és rosszak is vannak, de azért gonosz fiskálist nem tudott rajzolni az, aki maga is fiskális volt. Maszlaczky uram a Kárpáthy Zoltánban és Karcza uram (És mégis mozog a föld) az intrikus fiskálisok megtestesítői, de az egyiknek a hórihorgas Bogozy, a másiknak a sánta Biróczy a jurátusa, aki enyhíti rajtuk az ügyvédi hivatás lebecsülését.

A három nagy nyomozó-ügyvéd, a becsület harcosai, Lévay, Fenyéry és Vámhidy már félig-meddig regényhősöknek is beillenek. A többi sok-sok ügyvéd jelentéktelen.

Ügyvédi ékesszólással és ügyvédi ésszel hiúsítják meg két nemzetközi szélhámosnak azt a tervét, hogy külföldre magával hurcolja a szerencsétlen hősnőt, Evilát (Fekete gyémántok) és Blankát (Egy az Isten). A polgári házasság semmis volta menti meg a szélhámos karjaiból mind a kettőt.

 

[+] E tanulmány szerzője unokabátyám, dr. Buday Dezső egyetemi magántanár, kecskeméti jogakadémiai tanár (ki 1919-ben tragikus halált halt), jogtudományi művei mellett a szépirodalommal is foglalkozott. Sokan lesznek még, akik emlékeznek Hungaricus néven kiadott regényére (A szenvedő ember) s a Nyugatban megjelent nagy költeményére (Orgonazúgás). Jókai-cikkét a forradalom alatt juttatta a Nyugat szerkesztőségéhez s abban az időben technikai és egyéb okok gátolták kiadását. Kegyeletes kötelességet vélünk teljesíteni, mikor a Jókai-jubileum alkalmával közzétesszük.
Babits Mihály