Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 5-6. szám · / · Buday Dezső: Jókai lelke

Buday Dezső: Jókai lelke [+]
A hanyatló jellem

rajzai már kevésbé mesteriek. Becsületes, jólelkű nyárspolgárok, akik valami démon karjai közé kerülnek. Nincsen bennük semmi különös tragikus. Boldogságon kezdik és a boldog házaséletből csöppennek át, többnyire nagyravágyásnak és sértett hiúságnak az útjain át a démon karjaiba, aki azután egykettőre végez velök.

Nagyobbszerű rajza csak Ocskay bukásának van, ahol beleszövődik ebbe mesteri rajza a Rákóczi-felkelés tétovaságának. Herter főispán a Szerelem bolondjaiban a közéleti korrupció posványaiba süllyed. Éppen így Lippay A mi lengyelünkben, Áldorfay Ince az Enyém, tied, övében éppen így süllyed lefelé. A démonaik is többnyire egy kaptafára készültek. Nagyobbszabású démona csak Szeverusznak van a Jövő század regényében, ahol a sértett hiúságon és féktelen nagyravágyáson kívül még egy szadista csókos éjszaka rejtelmei is siettetik a hanyatló hős árulását.

 

[+] E tanulmány szerzője unokabátyám, dr. Buday Dezső egyetemi magántanár, kecskeméti jogakadémiai tanár (ki 1919-ben tragikus halált halt), jogtudományi művei mellett a szépirodalommal is foglalkozott. Sokan lesznek még, akik emlékeznek Hungaricus néven kiadott regényére (A szenvedő ember) s a Nyugatban megjelent nagy költeményére (Orgonazúgás). Jókai-cikkét a forradalom alatt juttatta a Nyugat szerkesztőségéhez s abban az időben technikai és egyéb okok gátolták kiadását. Kegyeletes kötelességet vélünk teljesíteni, mikor a Jókai-jubileum alkalmával közzétesszük.
Babits Mihály