Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 5-6. szám · / · Buday Dezső: Jókai lelke

Buday Dezső: Jókai lelke [+]
A hős az események közepén

Az már azután szeretetre méltó túlzás, hogy hazánktól függ a világ sorja. Nem is beszélek Tatrangi Dávidról, aki a jövő világháborúját eldönti, vagy Berend Ivánról vagy Adorján Manasséról, akik pont a világpiacot irányítják egy erdélyi faluban gyártott vasukkal, hiszen ezek igazi hősök. De ott van Jenőy Kálmán, akitől véletlenül függ a jövő Magyarország sorsa és ő az országot felébreszti inkább, minthogy konzervatívvá tenné. Vagy ott van Zárkány, a diplomata, aki ötperces ügyes viselkedésével, amikor egy levelet elolvas, megakadályozza azt, hogy a francia-német háború európai háborúvá fajuljon. Ott van Sámuel apát a Fekete gyémántokban, aki a világ katolikusait mozgatja és pápa akar lenni. Az események közepén áll Kárpáthy Zoltán és Szentirmay Rudolf, akik a Széchenyi új Magyarországát csinálják meg. Ocskayn múlik a Rákóczi-felkelés sikere. Puskinon múlik az orosz forradalomé. Rab Rábi tragikumán keresztül bukik meg Magyarországon a jozefinizmus. Minek is folytassam? A hős nem volna hős, ha nem tőle függne a világ sorja.

 

[+] E tanulmány szerzője unokabátyám, dr. Buday Dezső egyetemi magántanár, kecskeméti jogakadémiai tanár (ki 1919-ben tragikus halált halt), jogtudományi művei mellett a szépirodalommal is foglalkozott. Sokan lesznek még, akik emlékeznek Hungaricus néven kiadott regényére (A szenvedő ember) s a Nyugatban megjelent nagy költeményére (Orgonazúgás). Jókai-cikkét a forradalom alatt juttatta a Nyugat szerkesztőségéhez s abban az időben technikai és egyéb okok gátolták kiadását. Kegyeletes kötelességet vélünk teljesíteni, mikor a Jókai-jubileum alkalmával közzétesszük.
Babits Mihály